Del
 | Nyhed

Vidensalon: Hvordan udnytter vi erhvervsskolernes innovationspotentiale bedre?

97 pct. af uddannelsescheferne på erhvervsskolerne mener i følge DEA-undersøgelse, at skolerne skal være aktive medspillere i erhvervslivet. 84 pct. mener, at det blandt andet bør ske ved at bidrage mere til innovation og vækst i virksomhederne.

Men der kan være langt fra tanke til handling: Kun ca. halvdelen af uddannelsescheferne har en strategi for at skabe innovation sammen med virksomhederne og under halvdelen har gennemført konkrete, innovative projekter med virksomheder inden for de seneste to år.

Med dette afsæt inviterer DEA til Vidensalon og spørger sine partnere og erhvervsskolesektoren:

Hvordan kan erhvervsskolerne styrke deres samarbejde med virksomheder om innovation og vækst – uden at det går ud over skolernes kerneydelse: uddannelse?

Læs mere om arrangementet her:

dea.nu/arrangement/vidensalon-hvordan-udnytter-vi-erhvervsskolernes-innovationspotentiale-bedre

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K