Del
 | Pressemeddelelse

Videnscentrene videreføres

Børne- og Undervisningsministeriet har i dag offentliggjort beslutningen om, at videnscentrene for erhvervsuddannelserne tildeles bevilling til videreførelse til og med 2024.

Aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen fra 2015 har besluttet at videreføre de ni videnscentrene for erhvervsuddannelserne til og med 2024. Videreførelsen af videnscentrene betyder, at erhvervsskolerne bevarer mulighederne for at formidle viden fra forskning og nyudviklinger fra erhvervslivet ud til elever og virksomheder. En nyhed, som Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier hilser glædeligt velkommen.

”Videnscentrene bidrager med meget vigtig viden, og er med til at sikre, at erhvervsuddannelserne klæder eleverne på til fremtidens arbejdsmarked. Derfor har vi også kæmpet for, at de skal bevares. Vi er rigtigt glade for, at der lyttet, og at der er fundet den nødvendige finansiering til at videncentrene kan fortsætte”, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Videnscentrene omsætter den nyeste viden til praksisrelateret undervisning i erhvervsuddannelserne og er med til at sikre, at erhvervsuddannelserne kan matche kompetencebehov på et arbejdsmarked, der er i hastig udvikling. Videnscentrene bør derfor have en permanent plads i uddannelseskæden, mener Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

”Videnscentrenes opgave er vigtig, fordi de giver fremtidens faglærte læring om de nyeste tendenser og forskning, og dermed bidrager til, at den nyeste viden om brancheudvikling bæres ud i virksomhederne. Den rolle kan ikke undværes, hvis vi som samfund vil sikre stærke og fagligt funderede erhvervsuddannelser, som både imødekommer branchernes forskellige behov, og som også bidrager til udviklingen i samfundet”, siger Lars Kunov.

”Derfor er videreførelsen af videnscentrene en vigtig og helt rigtig beslutning, der sikrer, at centrene kan fortsætte opbygningen som centrale aktører for kvaliteten i vores erhvervsuddannelsessystem”, afslutter Lars Kunov.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K