Del
 | Pressemeddelelse

Voksne svigter også erhvervsuddannelserne

Færre elever på erhvervsuddannelserne vil få alvorlige konsekvenser for arbejdsmarkedet og udbud af uddannelser. Derfor skal udviklingen vendes hurtigt, mener Danske Erhvervsskoler-Lederne og Danske SOSU-skoler. Tal fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling er værre end forventet.

Erhvervsskolerne havde indstillet sig på færre elever i år på grund af nye adgangskrav og overgangskrav i EUD-reformen. Nedgangen har dog været større, end man havde regnet med, ikke mindst på de merkantile uddannelser. Samlet set er 11 pct. færre elever startet på en erhvervsuddannelse efter sommerferien, mens 30 pct. færre er gået i gang med en merkantil erhvervsuddannelse, viser MBUL’s tal.

”Vi var forberedte på, at færre af de unge starter på en erhvervsuddannelse i år. Og vi havde også en fornemmelse, at der kom færre voksne, men at faldet er blevet så stort, er en negativ overraskelse. Det vil betyde strukturtilpasninger på skolerne, og det vil i praksis sige afskedigelse af dygtige lærere, som vi kan komme til at mangle, når tilgangen forhåbentlig stiger i løbet af de kommende år,” siger Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler-Lederne, der samtidig henviser til, at skolerne har brugt mange ressourcer på at opkvalificere lærerstaben bl.a. med diplomuddannelse i erhvervspædagogik. Den aktuelle elevnedgang kan også få alvorlige konsekvenser for det fremtidige uddannelsesudbud overalt i landet. Det drejer sig bl.a. om nogle af de mindre handelsskoler, som kan få vanskeligt ved at klare den markant lavere aktivitet.

I Danske SOSU-skoler er man enig i, at den faldende elevtilgang vil skabe udfordringer for skolerne. I MBUL’s tal ser det umiddelbart ud til, at social- og sundhedsuddannelserne har haft en stigning i antallet af elever på 32 pct. Tallet dækker dog over, at mange SOSU-elever før startede direkte på hovedforløbet, mens grundforløbet nu er obligatorisk for alle.

”Antallet af elever over 25 år falder meget, hvilket især påvirker vore uddannelser, hvorfor der faktisk er tale om en tilbagegang i antallet af elever på SOSU på 16 pct. Det skyldes formentlig, at SU-forsørgelsesgrundlaget for grundforløbet gør det vanskeligt for mange voksne at starte på en kompetencegivende erhvervsuddannelse,” siger Jeppe Rosengård Poulsen, formand for Danske SOSU-skoler, og tilføjer, at det kan blive et stort problem for samfundet, når der bliver efterspørgsel efter den uddannede arbejdskraft både på børne- og ungeområdet og i ældreplejen de kommende år.

De to formænd er enige om, at der er behov for en særlig indsats for at tiltrække og gøre flere unge og voksne parate til en erhvervsuddannelse. Derfor er der brug for meget hurtigt at igangsætte initiativer på erhvervsskolerne, som kan gøre flere klar til en erhvervsuddannelse og dermed sikre den nødvendige faglærte arbejdskraft.

Et initiativ kunne være at give erhvervsskolerne lov til at afvikle særlige introduktionskurser, hvor den enkelte målrettet bliver opkvalificeret til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Det er typisk de unge voksne, som ikke har adgang til GF1, men har brug for dele af det for at kunne starte på GF2 og fortsætte på hovedforløbet, mener de to formænd.

Yderligere kommentarer Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler, 20 72 03 21 og Jeppe Rosengård Poulsen, formand for Danske SOSU-skoler, 29 13 45 67.

Læs ministeriets pressemeddelelse her


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K