Del
 | Pressemeddelelse

Vore gymnasier skal være mere synlige

Knap 40 pct. af eleverne på erhvervsskolerne går på gymnasiale retninger eller erhvervsuddannel-se med eux, og det bør afspejle sig i deres foreningers navne. Derfor har både bestyrelsesforening og lederforening i Danske Erhvervsskoler besluttet at skifte navn. De hedder nu hhv. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier-Lederne og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier-Bestyrelserne.

"Vi vil gerne sende et tydeligt signal om, at vi også har en rolle i gymnasiedebatten. Derfor skal de to foreninger have en meget klarere stemme i diskussionen om de gymnasiale uddannelsers fremtid. Samtidig lægger vi vægt på at fastholde fokus på den samlede uddannelsessektor og fortsætter vores arbejde for at skabe bedre sammenhænge mellem folkeskole, ungdoms- og voksenuddannelser og videregående uddannelser og ikke mindst arbejdsmarkedet", siger Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier-Lederne.

Beslutningerne om navneskift blev i dag truffet af de to foreningers øverste organer, hhv. repræsentantskabsmøde og generalforsamling på hotel Nyborg Strand. Erhvervsskolerne udbyder både hhx og htx, som tegner sig for omkring en tredjedel af alle studenter, flere erhvervsskoler udbyder nu også stx og samtidig vælger flere elever en erhvervsuddannelse med eux. Behovet for øget synlighed på gymnasieområdet er også aktuelt i forbindelse med det politiske ønske om, at de erhvervsgymnasiale retninger udbydes flere steder i landet, særligt htx.

"Vi vil rigtig gerne have flere elever på hhx og htx, og vi anerkender, at der er nogle geografiske områder af landet, hvor der især er meget langt til et htx-gymnasium. Vi er parate til at gå i dialog om at oprette uddannelsen på nye lokationer, men det skal ske på baggrund af en analyse af demografi, økonomi og transport, og erhvervsskolen skal stadig have det fulde økonomiske og pædagogiske ansvar for uddannelsens kvalitet," siger Lars Goldschmidt, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier-Bestyrelserne.

Yderligere kommentarer:

Lars Goldschmidt, formand
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier-Bestyrelserne
mobil 40 10 20 48

Peter Amstrup, formand
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier-Lederne
mobil 21 48 81 07


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K