Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

Nyhedsbrev november 2013

 

 

 
 
 
 

Vær en brik i uddannelsen

Vær en brik i uddannelsen – sådan lyder budskabet i Danske Erhvervsskoler – Bestyrelsernes nye minikampagne, der går i luften denne uge.
Kampagnens budskab går kort fortalt ud på at opfordre alle i vores netværk til at overveje muligheden for at ansætte en elev, eller hvis man allerede har en elev, at overveje om man har mulighed for at ansætte en ekstra – eventuel i en kortere periode af uddannelsen. Der er mange former for fleksible uddannelsesaftaler.
Vi vil med budskabet Vær en brik i uddannelsen minde organisationer, bestyrelser og virksomheder om, at vi også på det helt konkrete plan har et ansvar for at løfte opgaven. Vi skal selv bruge vores uddannelser. Det indebærer fx, at vi går foran som det gode eksempel og ansætter elever.

/Ib Haahr, formand for Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne.

 

 

EUC Nordvest går foran som det gode eksempel

Vær en brik i uddannelsen hedder Danske Erhvervsskoler – Bestyrelsernes indsats for at få sektoren til selv at bruge de erhvervsrettede uddannelser. Det handler blandt andet om at ansætte elever. En af de skoler, der har en klar strategi om antallet af elever i egen organisation, er EUC Nordvest. Her har man siden foråret haft et mål om altid at have 10 elever ansat.


Læs her interview med direktør Hans Chr. Jeppesen

Læs her interview med bestyrelsesmedlem Michael Dam fra Campus Bornholm, der i år har ansat den første elev i sin virksomhed

 

 

 

 

Reformudspillet forhandles

Regeringens længe ventede udspil til en EUD-reform blev offentliggjort i begyndelsen af oktober. I forbindelse med reformudspillet indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter (DA og LO) en fælles erklæring omkring reformen - hvilket DE-B ser som et meget positivt signal.
Processen er nu, at reformudspillet skal forhandles politisk på plads - forhåbentlig allerede inden jul. Derefter skal reformen implementeres på skolerne med virkning fra august 2015.


Download pdf med reformudspillet her

Fælleserklæringen kan downloades her

Undervisningsministeriet har en temaside om EUD-reformen her

 

 

Tradium blev "Årets Offentlige Bestyrelse"

Erhvervsskolen Tradium blev blevet kåret som ”Årets Offentlige Bestyrelse” på Årets Offentlige Bestyrelseskonference i København den 3. oktober. Tradium fik prisen for sit professionelle bestyrelsesarbejde, herunder særligt fokus på de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer, udviklingen af skolen og solide økonomiske resultater.


Læs mere

 

 

Nye krav om ligestilling i bestyrelserne

Folketinget har vedtaget et lovforslag, der har til formål at skabe en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i institutionernes og virksomhedernes ledelse. De nye regler er trådt i kraft og gælder også for erhvervsskolernes bestyrelser.


Læs mere

 

 

Nye krav til ligestilling i bestyrelserne

Folketinget har i 2012 vedtaget et lovforslag, der har til formål at skabe en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i institutionernes og virksomhedernes ledelse. De nye regler trådte i kraft den 1. april 2013 og gælder også for erhvervsskolernes bestyrelser.


Læs mere

 

 

Resultatløn

DE-B har i samarbejde med Undervisningsministeriet udviklet et fælles paradigme til brug for indgåelse af resultatlønskontrakter. Paradigmet er tænkt som en ramme for indgåelse af resultatlønskontrakter.


Download paradigmet her samt eksempel-listen her

 

 

Download kampagne-signatur

Ønsker du at gøre opmærksom på kampagnen Vær en brik i uddannelsen, kan du downloade et logo til din email- signatur her.

 

 

Webforum om bestyrelsesarbejde

Få inspiration og spændende tilbud om udvikling af bestyrelsesarbejdet i offentlige bestyrelser.


Læs mere

 

 

USA program forlænges

Bevilling fra Undervisningsministeriet sikrer, at der fortsat er tilskud til at sende EUD-elever på studie- og praktikophold i USA.


Læs mere her

 

 

 
 
 

Arrangementer

Generalforsamling og Årsmøde 2014

Generalforsamling og årsmøde bliver den 29.-30. april 2014. Arrangementet afholdes i Aalborg. Nærmere info følger.

 

 

 

 

 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev