Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

Nyhedsbrev januar 2014

 

 

 
 
 
 

At være uddannelsesparat

Nogle erhvervsskoler har allerede fået markant flere elever via jobcentret på grund af kontanthjælpsreformen, og vi andre må forvente at se væsentligt flere de kommende måneder. En rundspørge i Jyllands-Posten for et par uger siden viste, at der er stor forskel fra kommune til kommune på, hvor mange kontanthjælpsmodtagere, der erklæres uddannelsesparate. Det varierer fra 40 til 70 pct., og det kan hænge sammen med, at kommunerne benytter sig af forskellige definitioner, fordi de savner fælles retningslinjer fra Beskæftigelsesministeriet. En ensartet uddannelsesparathedsvurdering baseret på genkendelige og målbare faktorer må være i erhvervsskolernes interesse, da de må være koblet op på regeringens ambitioner om at få flere i uddannelse. Og vel at mærke flere på et højere fagligt niveau. Det er de krav, der formuleres til de unge i forbindelse med reformen af erhvervsuddannelserne. De bør vel gælde alle, der tager en erhvervsuddannelse på det niveau, virksomhederne efterspørger? 

/Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler - Lederne

 

 

Taxameterdrøftelserne er i fuld gang

Mens vi alle venter på vedtagelsen af EUD-reformen, er der sideløbende taget hul på taxameterdrøftelserne. Konkret arbejder DE-L på, dels at få udlignet forskellene i taxametrene særligt mellem på HHX og STX, dels at finde et fornuftigt bud på, hvordan de sociale taxametre skal finansieres. Efter samrådet den 12. december, hvor man diskuterede forskelle i HHX og STX taxametrene, har der været afholdt et møde med Venstres undervisningsgruppe, hvor taxametrene ligeledes var på dagsordenen. Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler, håber på, man når langt i forhandlingerne allerede inden sommerferien.
Der vil snarest blive oprettet en temaside på www.danskeerhvervsskoler.dk, hvor man kan følge processen.

 

 

DM i skills i Aalborg

Efter tre intense dage med godt håndværk, passioneret arbejde og faglig stolthed blev vinderne kåret ved DM i Skills i Aalborg. I alt 37 vindere fra 29 fag blev hyldet af en fyldt arena i Gigantium, hvor undervisningsminister Christine Antorini overrakte præmierne til de glade danmarksmestre. Mesterskabet for erhvervsuddannelser blev en publikumsmagnet og stak alle rekorder med 42.000 besøgende.På billedet ses de glade danmarksmestre fra detailuddannelserne sammen undervisningsminister Christine Antorini.


Læs  alt om mesterskabet på SkillsDenmarks website her

 

 

VEU-Center Syd har etableret AMU audit netværk

VEU-Center Syd er et af de VEU-centre, der har taget opfordringen op og etableret netværk omkring AMU audit. Og de er klar til at gå i gang.


Læs interviewet med Christina Skytte Møller, der er projektleder i VEU-Center Syd

 

 

Mere uddannelse i sikkerhed og arbejdsmiljø

Arbejdsmarkedets parter, Arbejdstilsynet og Bygherreforeningen har præsenteret en plan, indeholdende 50 konkrete tiltag, der skal få antallet af arbejdsulykker til at falde – særligt blandt lærlinge. Et af tiltagene handler om mere undervisning i sikkerhed og arbejdsmiljø. Danske Erhvervsskoler sidder med i styregruppen.


Læs mere om øget fokus på sikkerhed blandt lærlinge her

 

 

Godt i gang med OK13 - Toplederkonference den 4. marts 2014 på Hotel Nyborg Strand

Undervisningsministeriet og lederforeningerne på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet inviterer til et toplederforløb for alle de øverste institutionsledere på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet. Fokus er  på de nye udfordringer og gode eksempler i forbindelse med implementeringen af OK13.

Forløbet kickstartes med en Toplederkonference den 4. marts 2014 på Hotel Nyborg Strand, hvor undervisningsministeren er vært og selv deltager med oplæg. Nærmere om programmet for dagen og det efterfølgende forløb udsendes primo februar 2014. 

 

 

Hvidbog om renovering af bygninger

Bygherreforeningen og Grundejerinvesteringsfonden har udgivet en hvidbog om bygningsrenovering. Bogen giver et overblik over den eksisterende viden og de væsentligste studier af renoveringseffekter.


Download hvidbogen her

 

 

Kompetencefonde

Alle erhvervsskoler har i 2013 kunnet søge kompetencefonde. Erhvervsskolerne har samlet set modtaget 2.140.000,00 kroner.

Tildelingen er beregnet ud fra årsværk over hele sektoren, incl. frie skoler, gymnasier, etc. Den samlede pulje er på lidt over 6 millioner kroner, så erhvervsskolerne har fået ca. en tredjedel af det samlede beløb.

 

 

Efteruddannelse til erhvervsskoleledere

Business College Syd udbyder et efteruddannelsesforløb på diplomleder-niveau målrettet erhvervsskoleledere. Forløbet hedder ”Succesfuld Pædagogisk Ledelse” og er sammensat af to diplommoduler: ”Forandringsledelse” og ”Pædagogisk ledelse”.


Læs mere her: www.ucn.dk/succesfuldpædagogiskledelse.
Kurserne afvikles som internatforløb i Mommark. Forløbet svarer til 10 ECTS-point.

 

 

Website med tips til iværksættere

Hjemmesiden www.startupsvar.dk  er blevet opdateret med 100 nye artikler om at starte og drive mindre virksomheder. 

 

 

 

 

Big Bang

Årets konference for undervisere i den naturvidenskabelige fagrække og matematik.

Læs mere om konferencen her

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Arrangementer

EUD-temakonferende

EUD-Temakonference den 13.-14. marts på Hotel Bella Sky i København. Der forventes et endeligt program lige så snart EUD-reformen er færdigforhandlet

Tilmeld dig her

 

 

Arbejdsmiljøkonference

Arbejdsmiljøkonference for arbejdsmiljøledere på erhvervsskoler den 5.-6. februar 2014 i Middelfart

Se invitationen her

 

 

HR temadag

HR-temadag om forandringsledelse i forbindelse med OK13, tirsdag den 25. februar i København

Tilmeld dig her

Se programmet her

 

 

Repræsentationsmøde og Årsmøde

Repræsentationsmøde og Årsmøde bliver d. 29.-30. april 2014. Arrangementer afholdes i Aalborg. Nærmere information og mulighed for tilmelding følger.

 

 

Toplederkonference

Toplederkonference på Hotel Nyborg Strand den 4. marts. Mulighed for tilmelding følger.

 

 

 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev