Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

Nyhedsbrev januar 2014

 
 
 
 

DM i Skills er branding af erhvervsuddannelserne på højt niveau

DM i Skills 2014 er netop blevet afholdt med stor succes i Aalborg. Mesterskabet slog tidligere års rekorder i antallet af besøgende. 42.000 unge, deres forældre, lærere og andre besøgte DM Skills i løbet af de tre dage konkurrencerne varede, og alle fik de dermed mulighed for på nærmeste hold at se, hvilken stor variation af muligheder erhvervsuddannelserne har at tilbyde, samt det høje niveau uddannelserne befinder sig på .
Initiativer som DM i Skills er branding af vores uddannelser på højt niveau, hvilket vi har mere brug for nu end nogensinde.
Når vi inden for kort tid bliver præsenteret for den nye eud-reform, forventer vi i DE-B, at der vil være afsat midler til ny brandinginitiativer af erhvervsuddannelserne - og her vil vi byde ind med ideer til, hvad og hvordan de midler bedst kan anvendes.  Vi ser frem til at reformforhandlingerne falder på plads, så vi alle kan komme i gang med arbejdet.

/Ib Haahr, formand for Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne.

 

 

DM i Skills slog alle rekorder med 42.000 besøgende

Efter tre fantastiske dage med godt håndværk, passioneret arbejde og faglig stolthed blev vinderne kåret ved DM i Skills 2014 i Aalborg. I alt 37 vindere fra 29 fag blev hyldet af en fyldt arena i Gigantium. Mesterskabet for erhvervsuddannelser blev en publikumsmagnet og slog alle rekorder med 42.000 besøgende.
- I er alle Danmarks bedste erhvervsfaglige elever. I kan jeres kram - bedre end de fleste. Vi er stolte af jer, sagde undervisningsminister Christine Antorini ved kåringen af dette års vindere ved DM i Skills.


Læs alt om DM i Skills og se de flotte billeder her

 

 

Taxameterdrøftelserne er i fuld gang

Mens vi alle venter på vedtagelsen af EUD-reformen, er der sideløbende taget hul på taxameterdrøftelserne. Konkret arbejder Dansk Erhvervsskoler på, dels at få udlignet forskellene i taxametrene særligt mellem på HHX og STX, dels at finde et fornuftigt bud på, hvordan de sociale taxametre skal finansieres.

Efter samrådet den 12. december, hvor man diskuterede forskelle i HHX og STX taxametrene, har der været afholdt et møde med Venstres undervisningsgruppe, hvor taxametrene ligeledes var på dagsordenen. Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler, håber på, man når langt i forhandlingerne allerede inden sommerferien.

Der vil snarest blive oprettet en temaside på www.danskeerhvervsskoler.dk, hvor man kan følge processen.

 

 

Undervisning i sikkerhed skal forebygge arbejdsulykker

Arbejdsmarkedets parter, Arbejdstilsynet og Bygherreforeningen har præsenteret en plan, der indeholder 50 konkrete tiltag, der skal få antallet af arbejdsulykker til at falde – særligt blandt lærlinge.
Et af tiltagene handler om mere undervisning i sikkerhed og arbejdsmiljø. Danske Erhvervsskoler sidder med i styregruppen.


Læs mere om øget fokus på sikkerhed blandt lærlinge her

 

 

Mødrene besøgte DM i Skills

Forældre - og måske især mødre - har en vigtig rolle, når unge skal vælge uddannelse. Derfor havde flere kommuner valgt både at invitere 8.-9. klasserne og deres mødre til DM i Skills i Aalborg. Fredag kom en bus af mødre fra Silkeborg for at se, hvor mange muligheder erhvervsuddannelserne tilbyder.


Læs mere om mødrenes besøg på DM Skills

 

 

Kompetencefonde

Alle erhvervsskoler har i 2013 kunnet søge kompetencefonde. Erhvervsskolerne har samlet set modtaget 2.140.000,00 kroner.

Tildelingen er beregnet ud fra årsværk over hele sektoren, incl. frie skoler, gymnasier, etc. Den samlede pulje er på lidt over 6 millioner kroner, så erhvervsskolerne har fået ca. en tredjedel af det samlede beløb.

 

 

Inspiration til bestyrelsesarbejdet

Få inspiration og spændende tilbud om udvikling af bestyrelsesarbejdet i offentlige bestyrelser.


Læs mere

 

 

Godt i gang med OK 13 - Toplederkonference

Undervisningsministeriet og lederforeningerne på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet inviterer til et toplederforløb for alle de øverste institutionsledere på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet.

Fokus er  på de nye udfordringer og gode eksempler i forbindelse med implementeringen af OK13. Forløbet kickstartes med en Toplederkonference den 4. marts 2014 på Hotel Nyborg Strand, hvor undervisningsministeren er vært og selv deltager med oplæg.

Nærmere om programmet for dagen og det efterfølgende forløb udsendes primo februar 2014. 

 

 

Nye krav til ligestilling i bestyrelserne

Folketinget har i 2012 vedtaget et lovforslag, der har til formål at skabe en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i institutionernes og virksomhedernes ledelse. De nye regler trådte i kraft den 1. april 2013 og gælder også for erhvervsskolernes bestyrelser.


Læs mere

 

 

 
 
 

Arrangementer

Generalforsamling og Årsmøde 2014

Generalforsamling og årsmøde bliver den 29.-30. april 2014. Arrangementet afholdes i Aalborg Kongrescenter.

Nærmere information og mulighed for tilmelding følger.

 

 

 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev