Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

Nyhedsbrev februar 2014

 

 

 
 
 
 

Vil reformen flytte elever?

Så fik vi endelig EUD-reformen, vi alle har ventet og arbejdet på. Overordnet er jeg positiv og tilfreds med aftalen. Den indeholder meget af det, vi har kæmpet for fx: Kvalitetsløft, uddannelsesgaranti for en lang række uddannelser, en ny og bedre struktur på uddannelserne og EUX på de merkantile uddannelser. Malurten er forkortelsen af HG som, vi frygter, vil udelukke en række potentielle elever.

Det bliver interessant og centralt, at vi er en del af implementeringen af reformen. Mange vil spørge: Flytter denne reform her og nu elever, og svaret på den korte bane er formentligt et nej. Men personligt er jeg sikker på, at den tydeligere faglige profil, EUX’en og andre centrale elementer i forliget vil gøre det. Men det kræver naturligvis en betydelig indsats fra skolernes side.

Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler - Lederne  

 

 

EUD-reformen kort fortalt

EUD-reformen blev som bekendt vedtaget ved et bredt politisk forlig i mandags.
Nu følger lovarbejdet og høringsfaserne, hvilket DE-L følger tæt og søger at opnå størst mulig indflydelse på. DE-L vil inddrage udvalg og medlemmer i arbejdet.

Sekretariatet har udsendt en pdf til alle skoler, der beskriver hovedtrækkene i reformen, DE-L's videre arbejde samt den pressemeddelelse, DE-L udsendte umiddelbart efter reformen blev vedtaget.


Pdf'n kan downloades her

 

 

DE-L opnåede stor indflydelse på reformen

EUD-reformen er nu godt i hus. Og selv om primært ændringerne på HG ikke blev, som DE-L arbejdede for, er størstedelen af EUD-reformen faktisk blevet, som DE-L ønskede.


Læs interviewet med Lars Kunov om arbejdet bag EUD-reformen her
 

 

 

HR-tema dag

Forandringsledelse var hovedtemaet, da Danske Erhvervsskoler – Lederne og Danske SOSU-Skoler holdt  temadag. 130 ledere, HR-personer og økonomimedarbejdere fra landets erhvervsskoler og SOSU-skoler deltog, og de havde en spændende og god dag med masser af inspiration til, hvordan man kan arbejde med forandringsledelse.


Læs mere fra HR-temadagen

 

 

Carsten Koch-rapporten anbefaler jobrettet efteruddannelse

Uddannelsesindsatsen overfor de ledige skal være langt mere målrettet den enkelte og arbejdsmarkedets behov. Det mener Carsten Koch-udvalget, der foreslår, at ledige dagpengemodtagere skal have ret til 6 ugers jobrettet uddannelse efter 6 måneders ledighed. Danske Erhvervsskoler bifalder, at man øger fokus på uddannelse med beskæftigelsessigte og skærper opmærksomheden på, at uddannelse skal være erhvervsrettet og jobrelevant.


Læs hele Danske Erhvervsskolers pressemeddelelse om Carsten Koch rapporten

 

 

Tilbud om lederudviklingsforløb for gymnasierektorer

Et nyt forskningsprojekt inviterer alle gymnasierektorer til deltagelse i et lederudviklingsforløb med fokus på udvikling af personlige ledelsesstrategier. Forløbet, som er støttet af Det Frie Forskningsråd, udbydes efter aftale med Danske Erhvervsskoler.


Læs mere om projektet her 

 

 

Praxis: Alle har krav på at kunne læse og regne

 - Om øget adgang til FVU på erhvervsskolerne.


Læs det nye nummer af Praxis her

 

 

Høvdingebold for alle erhvervsskoler

Nu kan alle elever på  erhvervsskolerne dyste mod hinanden i  Dansk Firmaidræts høvdingebold-turnering. Man kan spille med over hele landet. Tilmelding senest 12. marts.


Læs mere her

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Arrangementer

 

 

 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev