Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

Nyhedsbrev marts 2014

 
 
 
 

Søgetal vækker glæde

Så kom de endelig – flotte søgetal, der viser, at der langt om længe er fremgang på tilmeldingen til de erhvervsrettede uddannelser. Det vækker glæde.
Men de erhvervsrettede uddannelser har også stået højt på dagsordenen det forgange år, både politisk og i pressen. Det har krævet en stor indsats, men det lønner sig nu.

Opmærksomheden og den gentagne italesættelse om vigtigheden af, at vi som samfund både skal leve af produktion og viden lader til endelig at blive accepteret – og de unge vælger nu derefter. Det er meget positivt, og et godt signal både for arbejdsmarkedet, de unge og erhvervsskolerne.

/Ib Haahr, formand for Danske Erhvervsskoler–Bestyrelserne.

 

 

Flot fremgang i søgetallene til de erhvervsrettede uddannelser

De landsdækkende søgetal viser flot fremgang. De tekniske erhvervsuddannelser har en fremgang på 12 procent. HHX  går frem med 9 procent, og højdespringeren er EUX, der har en stigning i tilmeldingstallene på hele 57 procent.


Se søgetallene her

 

 

EUD-reformen er i proces

EUD-reformen er sendt til høring blandt andet hos Danske Erhvervsskoler. Høringen omfatter:

- Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser.
- Forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse.
- Forslag til lov om Rådet for Ungdomsuddannelser.

DE-L og DE-B  udarbejder høringssvar i forhold til de tre lovforslag. Der er høringsfrist den 4. april kl. 12.00. Følgende procedure anvendes:
Det samlede høringsmateriale fremsendes vedlagt til foreningens relevante udvalg og til andre ressourcegrupper. Udvalgene mfl. afleverer deres bemærkninger til sekretariatet, hvorefter sekretariatet udarbejder udkast til høringssvar fra hhv. DE-L og DE-B. Udkastene sendes til bestyrelserne den 1. april med henblik på godkendelse, så foreningerne kan afgive høringssvar inden fristens udløb.

 

 

 

 

UVM afholder informationsmøder om EUD-reformen

Undervisningsministeriet gennemfører en informationsindsats målrettet de forskellige interessenter inden for reformernes områder. Der afholdes tre regionale møder på erhvervsskolerne:

- Onsdag den 2. april kl. 13-16 på Københavns Tekniske Skole, Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby.
- Mandag den 7. april kl. 13-16 på Tradium, Rådmands Boulevard 19, 8900 Randers C.
- Torsdag den 10. april kl. 10-13 på Syddansk Erhvervsskole, Boulevarden 36, 7100 Vejle.


Man kan tilmelde sig her

 

 

 

 

Oplæg om ny offentlighedslov

Undervisningsministeriet inviterer til oplæg om den nye offentlighedslov. Oplæggene, som afholdes i København den 8. april og i Aarhus den 10. april, arrangeres i et samarbejde mellem Undervisningsministeriet, Danske Erhvervsskoler - Ledere, Gymnasieskolerne Rektorforening og Lederforeningen for VUC.

Oplægget henvender sig til de ledere og medarbejdere, som behandler sager, hvor der kan komme spørgsmål om offentlighedslovens anvendelsesområde og betydning for erhvervsskoler, gymnasier og voksenuddannelsescentre samt håndtering af aktindsigtssager.

Bemærk, at der er tilmeldingsfrist i dag fredag den 28. marts.


Man kan tilmelde sig her 

 

 

Kursuskatalog og kodeks er på vej ud til alle medlemmer

I løbet af nær fremtid vil alle bestyrelser, via skolerne, modtage et kursuskatalog med tilbud om en række kurser i godt bestyrelsesarbejde, samt et kodeks for godt bestyrelsesarbejde.

DE-B håber rigtig mange medlemmer vil benytte sig af kursusmulighederne - og at kodekset vil inspirere arbejdet i bestyrelserne.

 

 

Inspiration til bestyrelsesarbejdet

Få inspiration og spændende tilbud om udvikling af bestyrelsesarbejdet i offentlige bestyrelser.


Læs mere

 

 

Nye krav til ligestilling i bestyrelserne

Folketinget har i 2012 vedtaget et lovforslag, der har til formål at skabe en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i institutionernes og virksomhedernes ledelse. De nye regler trådte i kraft den 1. april 2013 og gælder også for erhvervsskolernes bestyrelser.


Læs mere

 

 

 
 
 

Arrangementer

Spændende program for årsmødet

Glæd jer til årsmøde 2014 i Aalborg den 29.-30. april. Programmet er nu helt på plads, og der kommer mange spændende workshops, oplæg og hele to ministerbesøg. Titlen for i år er: Midt i en reformtid.

Se det fulde program her

 

 

 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev