Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

Nyhedsbrev marts 2014

 

 

 
 
 
 

Højere faglige krav på gymnasiet

I forlængelse af EUD-reformen diskuterer man nu også, hvilket karakterniveau, der skal give adgang til gymnasieuddannelserne. I DE-L mener vi, det ville være langt mere relevant at diskutere de faglige krav i gymnasiet. Hvis gymnasieuddannelserne skal vedblive med at være studieforberedende ungdomsuddannelser, er det vores overbevisning, at det faglige niveau skal højnes; så de unge bliver klædt bedst muligt på til at kunne gennemføre en videregående uddannelse.

Nye og højere krav til gymnasieuddannelserne skal være meget tydelige for de unge, deres forældre, og lærere, når uddannelsesparatheden skal vurderes i folkeskolen. Ingen må være i tvivl om, hvad det kræver at gennemføre en gymnasieuddannelse. Kun på den måde kan vi få guidet flest mulige unge ind på den bedst mulige uddannelse for den enkelte.

Peter Amstrup,
formand for Danske Erhvervsskoler-Lederne

 

 

Flotte søgetal til de erhvervsrettede uddannelser

De landsdækkende søgetal viser flot fremgang. De tekniske erhvervsuddannelser har en fremgang  på 12 procent. HHX  går frem med 9 procent, og højdespringeren er EUX, der har en stigning i tilmeldingstallene på hele 57 procent.


Se søgetallene her

 

 

Direktørmødet: Nu skal reformen tales op

Direktørerne for erhvervsskolerne var samlet i mandags i København til direktørmøde. Hovedtemaet var EUD-reformen. Der var en god stemning, som var præget af konstruktiv dialog og tilgang til erhvervsuddannelsesreformen, selv om de fleste også er spændte på konsekvenserne for skolerne, ikke mindst på den korte bane.


Læs mere fra direktørmødet

 

 

Temakonference

EUD-udvalget har netop afholdt en stor temakonference om EUD-reformen for medlemmer i Danske Erhvervsskoler. Mere end 250 skolefolk deltog og spørgelysten var stor.

På førstedagen var det blandt andet Lars Mortensen, Jørgen T. Møller og Signe Tychsen Philip fra UVM, der var på podiet. De holdt alle oplæg og besvarede de mange og meget konkrete spørgsmål, deltagerne havde til reformen. Senere fortalte Kirsten Hahn Larsen fra eVejledningen, hvordan de forbereder vejledningsudfordringen, når reformen implementeres.
Indlæggene på andendagen var primært fra EUD-udvalgets medlemmer.

Formålet med konferencen var at styrke implementeringsprocessen og skabe dialog mellem skolerne og ministeriet. EUD-udvalget arbejder nu videre med resultaterne fra konferencen.


Hvis nogen ønsker slides fra oplæggene, er man velkommen til at rette henvendelse til EUD-konsulent Christian Schultz på csc@danskeerhvervsskoler.dk

 

 

Spændende program for årsmødet

Glæd jer til årsmøde 2014 i Aalborg den 29.-30. april. Programmet er nu helt på plads, og der kommer mange spændende workshops, oplæg og hele to ministerbesøg. Titlen for i år er: Midt i en reformtid.


Se det fulde program her

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Arrangementer

Oplæg om offentlighedslov

NB: Tilmeldingsfristen er  fredag den 28. marts

UVM's Informationsmøder om EUD-reformen

Datoerne er den 2., 7. og 10. april

 

 

 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev