Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

Nyhedsbrev februar 2014

 
 
 
 

Reformens succes er afhængig af branding

Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne hilser den nye EUD-reform velkommen. Reformen indeholder flere gode takter, men træerne gror ikke ind i himlen, og jeg er derfor spændt på at se reformen implementeret. Reformen sigter mod flere afgørende indsatser. Målet er at højne niveauet på de faglige uddannelser. Det vil tiltrække flere dygtige unge til erhvervsuddannelserne, hvilket er tiltrængt ikke kun for de unge, men også for arbejdsmarkedet, hvor dygtige faglærte er altafgørende for en positiv udvikling.

Reformaftalen giver også løfter om uddannelsesgaranti på en lang række erhvervsuddannelser, hvilket forhåbentligt vil være med til at gøre erhvervsuddannelserne til et attraktivt førstevalg for langt flere unge end i dag.

Reformens succes er fuldstændig afhængig af, at de unge og deres forældre ændrer syn på de erhvervsrettede uddannelser. Det klares ikke med et trylleslag, men kræver en målrettet rebranding af hele erhvervsuddannelsessystemet. Det håber jeg, der bliver afsat midler til, ellers får vi ikke flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

/Ib Haahr, formand for Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne.

 

 

EUD-reformen kort fortalt

Der blev som bekendt indgået et bredt politisk forlig om EUD-reformen i mandags. Nu følger lovarbejdet og høringsfaserne.


Læs hovedtrækkene i reformen her

Læs DE-B's pressemeddelelse her

 

 

Carsten Koch-rapporten anbefaler jobrettet uddannelse

Uddannelsesindsatsen overfor de ledige skal være langt mere målrettet den enkelte og arbejdsmarkedets behov. Det mener Carsten Koch-udvalget, der foreslår, at ledige dagpengemodtagere skal have ret til 6 ugers jobrettet uddannelse efter 6 måneders ledighed. Danske Erhvervsskoler bifalder, at man øger fokus på uddannelse med beskæftigelsessigte og skærper opmærksomheden på, at uddannelse skal være erhvervsrettet og jobrelevant. 


 Læs hele Danske Erhvervsskolers pressemeddelelse om Carsten Koch rapporten

 

 

Skolernes erstatningsansvar ved studierejser – Statens selvforsikringsordning

Størstedelen af institutionerne på Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområde er omfattet af statens selvforsikringsordning. Statens selvforsikringsordning medfører, at institutionerne ikke må tegne private forsikringer, medmindre særlige vilkår er gældende.


Læs mere om Vejledning om Statens Selvforsikring

 

 

Praxis: Alle har krav på at kunne læse og regne

Erhvervsskolerne har gode erfaringer med at tilbyde forberedende voksenundervisning (FVU) til sine kursister og elever. Mere FVU på erhvervsskolerne kan medvirke til at nå den politiske målsætning om, at flere danskere med dårlige kundskaber gennemfører læse- og regnekurser. Det viser en netop offentliggjort analyse fra Danske Erhvervsskoler.


Læs det nye nummer af Praxis her

 

 

Inspiration til bestyrelsesarbejdet

Få inspiration og spændende tilbud om udvikling af bestyrelsesarbejdet i offentlige bestyrelser.


Læs mere

 

 

Nye krav til ligestilling i bestyrelserne

Folketinget har i 2012 vedtaget et lovforslag, der har til formål at skabe en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i institutionernes og virksomhedernes ledelse. De nye regler trådte i kraft den 1. april 2013 og gælder også for erhvervsskolernes bestyrelser.


Læs mere

 

 

 
 
 

Arrangementer

Generalforsamling og Årsmøde 2014

Generalforsamling og årsmøde afholdes den 29.-30. april 2014 i Aalborg Kongrescenter.


Tilmeldingen er åben.

 

 

 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev