Del

Voksen- og efteruddannelse

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers arbejde med VEU

Erhvervsskolerne udbyder voksen- og efteruddannelse til beskæftigede og ledige. 

De erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser omfatter:

Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), som består af cirka 3.000 forskellige uddannelser og udvalgte enkeltfag fra erhvervsuddannelser. Uddannelserne fører til en selvstændig kompetence i forhold til at udføre ufaglærte og faglærte jobfunktioner.

Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) blev nedlagt pr. 1. august 2015. Uddannelsessøgende, som har en endelig GVU-plan inden den 1. august 2015, vil kunne færdiggøre GVU-forløbet efter de hidtil gældende uddannelsesregler. Skolerne fastsætter eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på GVU, og som ønsker optagelse til en erhvervsuddannelse for voksne (euv), som erstatter GVU.

Forberedende Voksenundervisning (FVU) udbydes af en række erhvervsskoler, efter driftsoverenskomst med VUC. FVU er til voksne, der ønsker at blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne. FVU består af to fag: FVU-læsning med fire trin á 30-60 timer á 60 minutter og FVU-matematik med to trin á 30-60 timer á 60 minutter.

Code of Conduct 2019

Code of Conduct for arbejdsmarkedsuddannelserne (er klargjort til print, fold derefter til A5-folder)

Fokus

Her kan du finde de fokus på Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers hjemmeside, som beskæftiger sig med voksen- og efteruddannelse:

AMU audit

Trepartsaftale

Undervisning af flygtninge og indvandrere

FVU virker

VEU-milliarden

Beskæftigelsesreformen

Høringssvar

2018

10.12.2018 DEG-L høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, udkast til bekendtgørelse om ikrafttræden og udkast til bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse

06.12.2018 DEG-L høring over Positivlisten for seks ugers jobrettet uddannelse 2019

03.12.2018 DEG-L høring over ændring af SVU-bekendtgørelsen 

29.11.2018 DEG-L høring over udkast til bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 

23.11.2018 DEG-L høring over ny FVU-bekendtgørelse  

14.09.2018 DEG-L høringssvar over udkast til lovforslag om frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet, adgang til SPS på VEU-området og i overgangen mellem uddannelsesniveauer 

13.08.2018 DEG-L høringssvar over høring af lov om erhvervsfremme

06.08.2018 DEG-L høringssvar over høring over lovforslag om forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen og implementering af EURES-ordningen

01.08.2018 DEG-L høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af AMU-loven, AUB-loven, godtgørelsesloven og forskellige andre love (Styrket og mere fleksibel voksen efter- og videreuddannelse og flytning af administration af VEU-godtgørelser m.v.)

22.02.2018 DEG-B høringssvar over udkast til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

22.02.2018 DEG-L høringssvar over udkast til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v, lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

2017

20.11.2017 DEG-L høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af AUB-loven, godtgørelsesloven og SVU-loven

17.11.2017 DEG-B høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af AUB-loven, godtgørelsesloven og SVU-loven

06.09.2017 Høringssvar vedr. forslag til lov om forbud mod forskelsbehandling pga. handicap 

18.05.2017 Høringssvar vedrørende bekendtgørelsesændringer om kollektiv afkortning

2016

16.12.2016 Høring over ændring af bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisningen (FVU-bekendtgørelsen)

22.11.2016 Høringssvar over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

10.11.2016 Bemærkninger vedr. driftsoverenskomst m.m.

9.11.2016 Høringssvar over lovforslag, der udmønter dele af Trepartsaftale af 19. august 2016

9.11.2016 Høringssvar over udkast til ny bekendtgørelse om forberedende voksenundervisning (FVU) og ny bekendtgørelse om ordblindeundervisning for voksne (OBU)

1.11.2016 Høringssvar over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

19.09.2016 Høringssvar vedr. lovudkast til ændring af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne (FVU-tilbud for tosprogede m.m.)

27.06.2016 Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om integrationsuddannelse efter lov om integrationsuddannelse (igu) og virksomhedsbonus efter integrationsloven

14.06.2016 Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

13.06.2016 Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte

15.04.2016 Høringssvar vedr. anmodning fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om bemærkninger til de supplerende forløb af kortere varighed på den endelige positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse for 2016

30.03.2016. Høringssvar over udkast til ændring af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

5.01.2016. Høringssvar over udkast til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

2015

25.11.2015. Høringssvar over udkast til lov om ændring om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

26.10.2015. Høringssvar vedrørerende Lov om fjernundervisning

2014

8.12.2014. Fælles høringssvar fra DEG-L og DEG-B vedr. tilskud til befordring ved deltagelse i EUV

9.10.2014. DEG-L's høringssvar om beskæftigelsesreformen: Høringssvar vedr. lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelses indsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love

15.09.2014. DEG-L's høringssvar om den reviderede vejledning til institutionernes arbejde med IKV i AMU

15.09.2014. DEG-B's høringssvar om den reviderede vejledning til institutionernes arbejde med IKV i AMU

2013

11.06.2013. Høringssvar til AMU bekendtgørelse

31.05.2013. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om godtgørelse og befordringstilskud

2012

20.11.2012. Høringssvar til vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførsel af AMU

29.06.2012. Dokumentationsvejledning for AMU tilskudsudbetaling

29.06.2012. Anbefalinger til ny vejledning om udbud, tilrettelæggelseog gennemførsel af AMU

24.05.2012. Høringssvar til bekendtgørelse om godtgørelse

28.01.2012. Høringssvar til forslag til lov om arbejdsmarkedsuddannelser

2011

09.12.2011. Høringssvar til AMU kulegravning

AMU kulegravningsrapporten fra Ministeriet for Børn og Undervisning

02.03.2011. Høringssvar over ændringsforlag til lov om godtgørelse

2010

27.08.2010. Realkompetencevurdering

13.08.2010. Høringssvar over ny bekendtgørelse om tilskud til kost og logi 

Vil du vide mere?

Lotte Mollerup- Specialkonsulent – Rådgivning
333 77 876
30 70 57 98
  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K