Del

Voksen- og efteruddannelse

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers arbejde med VEU

Erhvervsskolerne udbyder voksen- og efteruddannelse til beskæftigede og ledige. 

De erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser omfatter:

Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), som består af cirka 3.000 forskellige uddannelser og udvalgte enkeltfag fra erhvervsuddannelser. Uddannelserne fører til en selvstændig kompetence i forhold til at udføre ufaglærte og faglærte jobfunktioner.

Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) blev nedlagt pr. 1. august 2015. Uddannelsessøgende, som har en endelig GVU-plan inden den 1. august 2015, vil kunne færdiggøre GVU-forløbet efter de hidtil gældende uddannelsesregler. Skolerne fastsætter eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på GVU, og som ønsker optagelse til en erhvervsuddannelse for voksne (euv), som erstatter GVU.

Forberedende Voksenundervisning (FVU) udbydes af en række erhvervsskoler, efter driftsoverenskomst med VUC. FVU er til voksne, der ønsker at blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne. FVU består af to fag: FVU-læsning med fire trin á 30-60 timer á 60 minutter og FVU-matematik med to trin á 30-60 timer á 60 minutter.

Fokus

Code of Conduct for arbejdsmarkedsuddannelserne (er klargjort til print, fold derefter til A5-folder)

Fokus på Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers hjemmeside, som beskæftiger sig med voksen- og efteruddannelse:

AMU audit

Trepartsaftale

Vil du vide mere?

Lotte Mollerup- Specialkonsulent – Rådgivning
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K