Del

Fokus

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier arbejder løbende med mange forskellige opgaver og indsatsområder. Læs her hvad vi har fokus på netop nu.

Finanslov 2018

Omprioriteringsbidraget fastholdes

Samarbejde med grundskolen og 10. klasse

Erhvervsskolerne vil gerne udvide samarbejdet med folkeskolen.

DM i Teknologi og Erhvervscase 2018

Åben for tilmelding

 

Fremtidens kompetencer

Udsynsforum kortlægger fremtidens kompetencer

Digitalisering

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier arbejder for at uddanne digitalt parate elever.

Gymnasiereformen

Implementering af reformen

Trepartsaftale 2016

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier hilser aftalen velkommen.

Danmarkskort

Få et overblik over Erhvervsskolernes placering, og hvilke typer skoler de er.

AMU audit

61 AMU-udbydere er tilsluttet kvalitetssystemet AMU audit, som DEG-Lederne tog initiativ til i 2012. AMU audit skal sikre, at AMU-kurser opfylder en række specificerede kvalitetskrav.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K