Del
 | Nyhed

Startpakker med information om praktik


Regeringens praktikpladspakke fra maj 2009 udmøntede blandt andet en kampagne med særligt fokus på skolernes og de faglige udvalgs praktikpladsopsøgende indsats. Som led i den kampagne er der udviklet en række startpakker til brug for erhvervsskolernes opsøgende arbejde for at skaffe flere praktikpladser.

Startpakkerne findes under menupunktet ”Mest for opsøgende medarbejdere” på www.emu.dk, som er UNI•Cs elektroniske mødested for undervisere.

”Mest for opsøgende medarbejdere” har som formål at være det sted, hvor de opsøgende medarbejdere potentielt kan finde alle de værktøjer, de har brug for i arbejdet med at skaffe flere praktikpladser. Siden indeholder derfor både generel og uddannelsesspecifik information.

I den generelle del linkes der til information om tilskud, uddannelsesaftale og aftaletyper, love og regler, spørgsmål og svar samt det webbaserede opsøgerværktøj Praktik+.

På de uddannelsesspecifikke sider linkes der til de pågældende faglige udvalgs hjemmesider, hvor der blandt andet kan hentes godkendelsesskemaer og i langt de fleste tilfælde også oplysninger om elevlønninger.

De uddannelser, der er lavet fagspecifikke startpakker til, er kendetegnet ved en elevvolumen af en vis størrelse og ved, at nedgangen i antal indgåede uddannelsesaftaler har været markant i det seneste år.

Startpakker til virksomheder
Siden kan som noget nyt nu også præsentere startpakker til virksomhederne i form af informationsmateriale, som er klar til at blive printet ud og afleveret i virksomheden under et besøg.

Materialet til virksomhederne er delt op i tre selvstændige dokumenter:

”Har du råd til at lade være med at ansætte en elev?” er den appetitvækker, der skal gøre virksomheden interesseret i at ansætte en elev. Dokumentet informerer blandt andet om præmie og bonus på op til 50.000 kroner, ekstra tilskud ved ansættelse af elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, voksenlærlingetilskud og fleksibilitet i aftalemulighederne.

”Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev”
er relevant for virksomheder, der gerne vil i gang med at ansætte en elev, men som måske endnu ikke er godkendt til at uddanne elever. Der er blandt andet information om, hvordan man bliver godkendt, og hvordan man kan finde sin kommende elev eller lave stillingsopslag på praktikpladsen.dk.

”Hvad er en uddannelsesaftale?” handler om den gensidige forpligtelse mellem elev og arbejdsgiver og de særlige forhold, der gør sig gældende med hensyn til blandt andet prøvetid, ferie og skoleophold.

De tre dokumenter findes både i pdf-format og word-format. Word-formatet kan frit redigeres af de skoler eller faglige udvalg, der måtte ønske at udlevere materiale til virksomhederne i eget layout.

Gå til siden med startpakkerne


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K