Del
 | Pressemeddelelse

Flerårsaftale bør understøtte eud-mål

Erhvervsuddannelserne får 170 mio.kr. til kvalitet på næste års finanslov, men erhvervsskolerne skal fortsat samlet set spare 100 mio.kr. på eud i 2018. Derfor opfordrer Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier politikerne til snarest at indgå økonomisk flerårsaftale som på AMU.

Efter et uhyre langstrakt forhandlingsforløb lykkedes det endelig regeringen at indgå et finanslovsforlig med Dansk Folkeparti fredag aften. Som ventet fastholdt man det annoncerede omprioriteringsbidrag for hele uddannelsessektoren, så der bliver færre penge at drive uddannelse for næste år.

Man fjerner ved samme lejlighed den hidtidige kvalitetspulje på 150 mio. kr., som skolerne fik i 2016 og 2017. Erhvervsuddannelserne fik som kompensation tilført en ny kvalitetsudviklingspulje på 170 mio.kr. – i trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i oktober aftalte man en pulje på 150 mio.kr., og den valgte politikerne altså at øge med 20 mio.kr. ved forhandlingsbordet.

"Trepartsaftalen varslede kvalitetspuljen til erhvervsuddannelserne, og vi er naturligvis godt tilfredse med, at Dansk Folkeparti har medvirket til at gøre den lidt større. Det ændrer desværre bare ikke ved det faktum, at erhvervsskolerne fortsat får 100 mio.kr. mindre at drive erhvervsuddannelser for i 2018. Oveni kommer det fulde omprioriteringsbidrag på de gymnasiale uddannelser," siger Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Lars Kunov mener, at det vil gå ud over kvaliteten og dermed gøre det sværere at tiltrække flere elever, selv om virksomhederne efterlyser faglært arbejdskraft. Færre penge vil betyde, at erhvervsskolerne bl.a. tvinges til at undlade at etablere nye hold, mindske det praktikpladsopsøgende arbejde, udskyde indfasning af digitaliseret undervisning og skære i samarbejde med folkeskolerne. Det sidste sætter finanslovsaftalen en særlig pulje på 5 mio.kr. af til, men beløbet rækker ikke langt, når der samtidig skal spares 100 mio.kr. Konsekvensen for samfundet er, at der ikke kan tilvejebringes den faglærte arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger og det vil betyde større omkostninger og lavere vækst.

"Politikerne har lagt en langsigtet strategi om, at 30 pct. skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025, men vi mangler fortsat, at dette understøttes af en økonomisk strategi. Derfor vil vi endnu engang opfordre politikerne til at trække i arbejdstøjet i det nye år og indgå en økonomisk flerårsaftale for erhvervsuddannelserne i stil med den, man har indgået på AMU på baggrund af trepartsaftalen," tilføjer Lars Kunov.

Der er tilfredshed med, at man i finanslovsforliget forhøjer investeringsloftet, så skolerne kan gennemføre deres planlagte investeringer i 2018. Det har også betydning, når kapaciteten skal tilpasses den lavere aktivitet og strammere økonomi.

FAKTA FOR ØKONOMI PÅ EUD

Omprioriteringsbidrag 2018: -120 mio.kr.
Fjernet kvalitetspulje (2016/17): -150 mio.kr.
Ny kvalitetspulje i 2018: +170 mio.kr.
Resultat = besparelse på 100 mio.kr. i 2018


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K