Del
 | Nyhed

Dannelse gør klar til arbejdsliv og studieliv

Danske Gymnasier har bedt uddannelsesinteressenter give deres bud på dannelse, heriblandt Lars Goldschmidt, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne. Læs her

Nedenfor kan du læse en længere version af Lars Goldschmidts bud på dannelse: 

Der er en ufrugtbar, men ivrig kamp i det offentlige rum for at kanonisere bestemte forståelser af, hvad dannelse er. Den kamp vil jeg ikke deltage i. Det følgende er derfor ikke den rigtige opfattelse af, hvad dannelse er, men min opfattelse af hvordan jeg finder dannelse som begreb nyttigt. Jeg anvender begrebet dannelse, som det fælles der sætter mennesker i stand til at stille sig konstruktivt i relation til hinanden og den omgivende virkelighed i en given kontekst. Professionel dannelse er de fælles normer for adfærd, den fælles viden og tilgang til fag, metoder og opfattelser af, hvad der er godt håndværk og kvalitet, der er gældende i en given profession. Dannelse som studerende er tilsvarende udviklingen og internaliseringen af adfærd, arbejdsmetoder og viden om, hvad der understøtter en succesfuld deltagelse i studielivet socialt og fagligt. Dannelse til arbejdsmarkedet forbereder deltagelse i arbejdskollektivet. Og endelig er digital dannelse såvel kompetencen til at anvende de almindelige digitale værktøjer, forstå betydningen af digitaliseringen af vores dagligdag og evnerne til at begå sig på de sociale medier. Alle uddannelser er dannelsesinstitutioner og ungdomsuddannelserne er det i meget høj grad. De skal danne til et senere arbejdsliv eller studieliv, som kræver meget andet, end folkeskolen forbereder til. For erhvervsuddannelsernes vedkommende kan dannelse være tæt relateret til de konkrete professioner, man uddanner til. De danner og bør danne til aktiv deltagelse i det civile liv i et demokratisk samfund med det syn på mennesker og adfærd, som vi ønsker skal præge det danske samfund og gøre os i stand til at se verden på andre måder. Det er denne civilsamfundsdannelse, der i min optik ligger tættest på almen dannelse. Jeg mener, at vi i ungdomsuddannelserne skal blive skarpere på, hvad vi danner til i stedet for at drøfte dannelse som begreb.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K