Del
 | Pressemeddelelse

Politisk fokus på eud skal fastholdes

De seneste tal fra Danmarks Statistik om at færre gennemfører en erhvervsuddannelse bekymrer naturligvis Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

- Men det understreger også behovet for, at trods stor politisk opmærksomhed og flere vigtige politiske aftaler skal der fortsat gøres en ihærdig indsats på flere områder, siger Ole Heinager, formand for DEG-L.

Det drejer sig bl.a. om aftalen om øget praksisfaglighed i grundskolen, hvor den primære indsats kommer til at ligge lokalt. Derfor skal det stilles præcise krav til kommuner og folkeskoler, og midlerne skal være målrettet de ønskede initiativer.

En anden vigtig indsats ligger omkring virkeliggørelsen af grundforløb+. Det nye grundforløb er en rigtig god opfindelse, som skulle føre til, at flere vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Det kræver dog, at grundforløbet også giver mening for de elever, der fx har brug for at nå bestemte niveauer i fagene for senere at kunne fortsætte på og gennemføre grundforløb 2 og hovedforløb.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K