Del
 | Pressemeddelelse

Tre bud på visioner om uddannelse

Mere tid, uddannelse gennem hele livet og Danmark som foregangsland for uddannelse bør være overskrifterne for en uddannelsespolitisk vision, lyder meldingen fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers årsmøde i Nyborg.

Danmark har brug for at nytænke det offentlige tilbud til unge og voksne og vi skal turde formulere visioner for fremtidens uddannelser. Det var den fælles opfattelse efter to dages mangfoldig debat om alskens vinkler på en uddannelsespolitisk vision for Danmark på Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers årsmøde. Som afslutning på årsmødet blev de knap 600 deltagere bedt om at vælge de tre vigtigste pointer blandt ni mulige, som erhvervsskolerne skal arbejde videre med. Og der var ikke tvivl blandt deltagerne – de tre er:

  • Vi skal turde se os selv som foregangsland for uddannelse. I fremtiden skal vi udvikle nye skoleformer til dem, der mangler uddannelse og tilmed udvikle et uddannelsessystem, der livslangt kan gøre os dygtigere.
  • Der skal gives mere TID – tid til de unge – derfor modellen med 2+2. De unge skal have tid og rum til at udvikle i et miljø, som er skabt til formålet og designet sammen med erhvervslivet.
  • Opprioritering af kompetenceudvikling og uddannelse gennem hele livet både horisontalt og vertikalt.

Pointerne blev leveret af tre spændende oplægsholdere, Nanna Højlund, næstformand i FH, Palle Damborg, formand for Fremstillingsindustrien og professor Lene Tanggaard, Aalborg Universitet.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier vil nu arbejde videre med pointerne både i dialog med erhvervsskolerne, arbejdsmarkedets parter og politikerne. 

 

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K