Del
 | Pressemeddelelse

Uigennemskuelige optagelsesregler skaber usikkerhed blandt unge

Det er for svært at få overblik over optagelseskravene til en gymnasial uddannelse. Derfor skal de nuværende regler ændres, så det bliver klart og tydeligt, hvilke krav de unge skal opfylde for at blive optaget på htx, hhx, stx og hf. Det mener Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne, som opfordrer undervisningsministeren til at revidere reglerne på området.

Unge, der har søgt om optagelse i gymnasiet, bør kunne få et klart svar på, hvilke optagelseskrav der gælder for at komme ind. Det er desværre ikke tilfældet i dag, hvor de nuværende optagelsesregler kan være svære at gennemskue, og derfor kommer flere unge i klemme.

"Optagelsesreglerne er alt for uigennemskuelige, og det gør det svært for både de unge og deres forældre at få overblik over, hvilke forudsætninger man skal have for at kunne gå i gang med en gymnasial uddannelse. Det er uholdbart – reglerne skal være klare og tydelige", siger Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne, og opfordrer til, at optagelsesreglerne revideres.

Opfordringen til undervisningsministeren kommer efter, at flere medier har bragt historier om unge, som ikke er blevet optaget på den ønskede gymnasiale uddannelse, selvom de både er erklæret uddannelsesparate og har bestået 9. klasses afgangseksamen med et flot karaktergennemsnit.   

Det gælder fx elever, som har taget 10. klasse på en prøvefri efterskole eller på anden vis har været ’ude af systemet’ og ikke har søgt om optagelse i gymnasiet direkte efter 9. klasse. For at komme i gymnasiet skal de unge ifølge de gældende regler til optagelsesprøver i dansk, matematik, engelsk og fysik, hvor de samlet set skal opnå en score på 77 point. Samme krav stilles til unge, der ikke er erklæret uddannelsesparate eller ikke har opnået de nødvendige karakterer ved afgangseksamen i grundskolen.

I juni gik ca. 5.300 håbefulde unge derfor til optagelsesprøve på handelsgymnasier, tekniske gymnasier og almene gymnasier rundt om i hele landet. Og unge, som før sommerferien var forhindret i at gå op til prøverne, fx pga. sygdom, eller ikke bestod i første omgang, har en ekstra chance.

I dag – 6. august – er sidste mulighed for at gå op til optagelsesprøverne. Det er imidlertid kort før skoleårets start, og prøvesvarene skal også først gennemgås, inden de unge forventeligt i løbet af uge 33 får besked om, hvorvidt de er optaget eller ej. Og det er problematisk, mener formanden for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne:

"Vi stiller store krav til de unge og forventer, at de går i gang med en ungdomsuddannelse. Derfor er det heller ikke fair, at mange af de unge, som før sommerferien har søgt om optagelse i gymnasiet, først her midt i august kan få en afklaring på deres uddannelsesmæssige fremtid. Det skaber en stor usikkerhed, som de unge ikke er tjent med, og det betyder også, at de starter efter deres kammerater. Og dem, som ikke består optagelsesprøverne, får meget kort tid til at vælge en anden ungdomsuddannelse", siger Ole Heinager. Han mener af samme grund, at det også er nødvendigt at se på, hvordan optagelsesforløbet kan tilrettelægges bedre fremover.

Yderligere oplysninger:
Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne, tlf.: 21 72 95 88.
Thomas Bille Winkel, politisk konsulent, tlf.: 40 91 98 78, tbw@remove-this.deg.dk.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K