Del
 | Debatindlæg

Gymnasiernes optagelsessystem skal til eftersyn nu

Af Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Bragt i Politiken 15. august 2019

Et kafkask optagelsessystem, som er vanskeligt at forklare.

Sådan beskrev Politiken på sin lederplads det nuværende optagelsessystem til gymnasierne 4. august. Kritikken rammer plet. For det eksisterende system, som de unge skal igennem, hvis de vil gøre sig håb om at begynde på hhx, htx, stx eller hf, er uigennemskueligt og svært at forstå.

I modsætning til hvad flere elever og forældre tror, er det nemlig ikke tilstrækkeligt at blive erklæret uddannelsesparat og bestå 9. klasses afgangseksamen med et flot karaktergennemsnit.

Hvis man som elev f.eks. tager 10. klasse på en prøvefri efterskole eller på anden måde har været ’ude af systemet’ efter 9. klasse, skal man i dag op til optagelsesprøver i dansk, matematik, engelsk og fysik. Og som reglerne hidtil har været skruet sammen, kommer eleverne kun ind, hvis de opnår et tilstrækkeligt antal point i hver af de fire prøver.

Det er åbenlyst, at de nuværende optagelseskrav er for bøvlede og urimelige. Derfor er det også positivt, at vores nye undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, som en af sine første ministergerninger har justeret optagelsesreglerne, så eleverne ikke længere skal bestå hver af de fire prøver, men nu kan ’nøjes’ med at opnå et vist antal point samlet set.

Ministerens snuptagsløsning løser imidlertid ikke det grundlæggende problem.

Det er fortsat vanskeligt for både elever og forældre at forstå, hvilke specifikke krav man skal opfylde for at blive optaget på en gymnasial uddannelse.

I Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne mener vi derfor også, at det er nødvendigt, at der bliver set på optagelsessystemet med friske øjne og i den forbindelse også på tilrettelæggelsen og den praktiske afholdelse af optagelsesprøverne. De er nemlig heller ikke, som man kunne ønske sig.

I dag kan elever, der enten ikke har mulighed for at gå op til prøven i juni eller ikke består den, først gå til en ny optagelsesprøve den 6. august, og derefter skal de afvente prøveresultatet.

Det skaber en enorm usikkerhed hos den enkelte elev, som ikke ved, hvad fremtiden bringer, og må begynde senere end sine klassekammerater i gymnasiet, hvis ellers han eller hun består optagelsesprøverne. Og situationen for de elever, som ikke klarer prøvekravene, er heller ikke optimal. De har nemlig meget kort tid til at skulle vælge en anden ungdomsuddannelse.

Samme usikkerhed har de unge, der ønsker at tage en erhvervsuddannelse, oplevet i en årrække. Det er ikke fair over for de unge, der ønsker at dygtiggøre sig.

Vi håber derfor, at undervisningsministeren vil give optagelsessystemet et eftersyn for på den baggrund at ændre det, så optagelseskravene bliver til at forstå, samtidig med at de unge får mere tid til at vælge den ungdomsuddannelse, der er den rette for dem.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K