Del
 | Nyhed

​​​​​​​Skoler lukkes: Alle elever og kursister sendes hjem

Statsminister Mette Frederiksen holdt pressemøde om Corona epidemien onsdag aften, hvor det blev gjort klart, at indsatsen for at begrænse smitten i samfundet nu intensiveres, og at stærkere virkemidler tages i brug. Derfor lukkes alle skoler senest mandag.

Udmeldingen fra statsministeren lyder på, at:

-Alle elever og studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser skal gå hjem, hurtigst muligt og senest på fredag.
-Skoler og daginstitutioner lukkes ned senest på mandag.
-De forældre der har mulighed for at holde børnene hjemme opfordres til at gøre det allerede fra torsdag.
-Skoler og daginstitutioner vi blive holdt åbne for de børn, hvor familierne ikke har andre muligheder og for de børn, hvor forældrene arbejder i kritiske funktioner.
-Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem med løn fra fredag og 14 dage frem.
-Offentlige ansatte der varetager en kritisk funktion, skal på arbejde. Det omfatter bl.a. sygehussektoren, plejesektoren og politiet.

Børne- og Undervisningsministeriet er til fulde klar over, at tiltaget vil få økonomiske konsekvenser for skolerne. Aktuelt er prioriteten at forsinke smitteudbredelsen med alle midler til rådighed, og at løsninger på de andre problemer må findes efterfølgende.  

Elever på hhx, htx og eud er stadig indskrevne og udløser taxameter. På AMU skal der findes andre løsninger både på kort og lang sigt. Dette vil dog tidligt blive iværksat, når de akutte tiltag er implementeret.
DEG vil løbende samle op på de problemer, som skal håndteres, når den akutte situation har lagt sig.

 I forhold til arrangementer og planlagte møder, vil DEG i løbet af de kommende dage melde ud til de berørte parter, hvordan disse håndteres. 

Sekretariatet arbejder hjemmefra, men er til rådighed for spørgsmål. Medarbejderne kan kontaktes via mail og mobiltelefon

DEG holder løbende skolerne orienteret i forhold til udviklingen.

 

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K