Del
 | Pressemeddelelse

Skuffende udvikling i antallet af unge, der søger ind på erhvervsuddannelserne

De netop offentliggjorte søgetal fra Undervisningsministeriet afslører stilstand i antallet af unge fra grundskolen, der har valgt en erhvervsuddannelse. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier kalder på ambitiøs politisk handling, der skal sikre mere tid på grundforløbet til attraktive ungdomsmiljøer og faglig dygtiggørelse. 

Trods store forhåbninger og en fast plads på de politiske dagsordener, så udebliver det store rykind på erhvervsskolerne, når næste skoleår tager fat efter sommerferien. Det afslører de netop offentliggjorte søgetal fra Undervisningsministeriet. I alt har 20 procent af de unge fra 9. og 10. klasse valgt at sætte kryds ved en erhvervsuddannelse, hvilket er samme niveau som sidste år. 

”Det er skuffende, at vi fortsat er så langt fra at nå de politiske målsætninger. Der er brug for mere radikale initiativer i forhold til ungdomsuddannelserne, hvis det nogensinde skal blive realistisk at nå målsætningen om at 30 procent af ungdomsårgangen vælger en erhvervsuddannelse i 2025, ” siger Kim Simonsen, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne. 

Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne, er enig i, at der er brug for at se med nye og mere ambitiøse briller på, hvordan man kan indrette erhvervsuddannelserne, så de i højere grad bliver et attraktivt uddannelsesvalg for de unge. 

”Politikerne bliver nødt til at se i øjnene, at erhvervsuddannelserne skal øverst på dagsordenen, når coronakrisen er ovre, hvis der skal gøres nogen forhåbninger om at flere unge vælger den faglærte vej. Det vidner de her tal jo højt og tydeligt om, siger Ole Heinager. 

Brug for mere tid 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier foreslår, at de relevante parter samles om at kigge på nye forslag til et helt nyt ungdomsuddannelsessystem.

”Én af de ting, vi mener der skal kigges på, er et grundforløb, hvor der bliver mere tid til at dygtiggøre sig, og hvor der også er mere tid til at være ung. Det vil sige tid til at blive afklaret, blive dygtigere, være sociale og til at danne et netværk, siger Ole Heinager. 

”Erhvervslivet efterspørger dygtige elever, der både er modne og produktive. Derfor foreslår vi, at det samlede grundforløb forlænges til 2 år, så det har samme længde som HF. Samtidig skal der sørges for, at der er økonomi til at undervisningen kan ske i en vekselvirkning mellem værksteder, laboratorier, simulatorer, FabLabs etc., så selv de mest skoletrætte elever begejstres. Det er de ambitioner vi skal have på bordet,” afslutter Kim Simonsen. 
 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K