Del
 | Pressemeddelelse

Erhvervsskolerne er klar til at tage imod elever

Fra den 20. april åbner erhvervsskolerne for fysisk undervisning af elever, der er i gang med deres sidste år i hovedforløbet. I følge Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) er det helt rigtigt, at regeringen tilgodeser de praksisfaglige uddannelser i den gradvise genåbning af samfundet. 

- Det er en virkelig god nyhed, siger Lars Kunov, om den aktuelle aktivitet på erhvervsskolerne rundt om i landet, hvor personalet er trukket i arbejdstøjet for at gøre klar til at modtage elever på erhvervsuddannelserne. Her måles op, tælles og planlægges i forhold til, hvordan det er praktisk muligt at tage imod eleverne, når dørene i de kommende dage slås op for den fysiske undervisning.

- Skolerne har været klar på startlinjen siden regeringen meldte ud, at der nu også kunne åbnes op for hovedforløbsundervisningen for elevernes på deres sidste år. Det er et stort ansvar, og vi skal alle udvise forsigtighed og bidrage til, at smittespredningen i videst muligt omfang begrænses. Det ansvar er vi klar til at leve op til, siger Lars Kunov.

Tilbage til værtstederne og de praktiske fag
Konkret er det elever på sidste år, der skal tilbage til hovedforløbsundervisning på erhvervsskolerne, som en del af genåbningen. Det gælder for både elever i skoleperiode, elever i skolepraktik, og elever, der skal afvikle deres svendeprøve.

- Det er helt rigtigt set, at erhvervsuddannelserne tilgodeses nu. Eleverne har brug for at komme videre i deres praksisrelaterede fag, der kræver værkstedsfaciliteter på erhvervsskolen, siger Lars Kunov.

Der fortsat er en stor elevgruppe, som ikke er omfattet af åbningen, der har presserende behov for at komme tilbage til skolen. Det er de elever, der skal afslutte deres grundforløb til sommer.


- De kommer til at mangle praksiserfaring, da det i de fleste tilfælde ikke er muligt for dem at udføre opgaverne derhjemme. Der vil komme et stort pres på eleverne, fordi deres praktiske opgaver og produkter, som skal fremvise ved prøverne, enten ikke bliver lavet, eller også vil de blive fremstillet under tidspres, når skolerne på et tidspunkt kan fortsætte den undervisningen. Det er fx malere, tømrere, smede, industriteknikere osv., siger Lars Kunov.

Grundforløbet skal med i næste fase
Derfor er Lars Kunov ikke i tvivl om, at næste fase af genåbningen bør tage højde for de praksisfaglige uddannelser, og at blikket bør falde på erhvervsuddannelserne.

- Skolerne har udvist et engagement og kreativitet uden lige for at holde eleverne til ilden under nedlukningen. Men når alt kommer til alt, er det umuligt at blive ved med at stimulere eleverne på distancen. De har brug for at være praktiske og udrette noget med deres hænder og faglighed. Vi risikerer at miste elever, hvis ikke de snart kan vende tilbage, siger Lars Kunov.

- Det sociale ved at gå i skole og lære, samt alle de støttende aktiviteter, der motiverer og inspirerer eleverne – særligt de, der ikke er bogligt stærke – er en stor del af det, der former vores erhvervsuddannelser. Der bliver hårdt brug for de unge faglærte i fremtiden. Derfor skal vi passe ekstra godt på dem i nutiden, afslutter Lars Kunov.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K