Del
 | Debatindlæg

Grønne jobs kræver grønne kompetencer

Af Lars Goldschmidt, formand Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne og Ole Heinager, formand Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne 

Bragt i Information den 21. oktober 2020

Corona pandemien har ikke kun økonomiske og menneskelige ofre på samvittigheden. Det kommer også til at koste på ambitionerne på klimaområdet. Regeringen vil vente på en teknologisk landvinding. Men vi kan ikke vente længere. I stedet skal vi anvende de eksisterende teknologier, bare i et større omfang og meget mere målrettet. Det kræver grønne kompetencer hos de medarbejdere, der skal producere, anvende og installere teknologierne.
 
Danmark står over for potentiel vækst og dermed en massiv efterspørgsel på arbejdskraft i den voksende grønne sektor. Men det kræver investeringer i uddannelse og bedre rammebetingelser for at klæde den kommende arbejdsstyrke rigtigt på. Ellers risikerer vi at stå i en situation, hvor mangel på arbejdskraft bliver en barriere for de grønne virksomheders muligheder for vækst og dermed den grønne omstilling.

Vi er i gang med at implementere fremtidens kompetencekrav. Men der er behov for en gennemgang af samtlige erhvervsfaglige uddannelser for at sikre, at det grønne perspektiv er til stede. Det er ikke nok at pumpe forskningsmidler ind på universiteterne, for langt størstedelen af arbejdsstyrken i den grønne sektor, er enten faglært eller ufaglært. Vores skoler er en vigtig brik i den grønne omstilling. 

Vi har brug for elektrikere og procesoperatører med kendskab til vedvarende energier og forsyningsformer. Faglærte i tømrerfagene, der træffer bæredygtige valg med afsæt i energieffektivisering og materialeomtanke. Serviceassistenter, der er eksperter i korrekt affaldssortering og -håndtering. For blot at nævne nogle få af de over 100 relevante erhvervsuddannelser.

En grønnere og mere bæredygtig fremtid stiller store krav til de erhvervsfaglige uddannelser. Men vi er klar og vores opgave voksen. Giv os de rigtige rammer, så vi kan give jer dygtige faglærte med kendskab til bæredygtige valg. Giv erhvervsskolerne og eleverne den anerkendelse de fortjener. Betragt os som en afgørende aktør i omstillingen til et grønnere og mere bæredygtigt samfund!

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K