Del
 | Pressemeddelelse

Den europæiske uge for erhvervskompetencer: job for fremtiden gennem erhvervsuddannelse

I dag omformer den grønne og digitale omstilling vores måde at leve, arbejde og interagere på — og covid-19-udbruddet har i dramatisk grad fremskyndet de fleste af disse forandringer.

Pandemiens indvirkning på arbejdsmarkedsperspektiverne for millioner af mennesker i Europa har gjort det klart,  at vi er nødt til at udnytte den grønne og digitale omstilling som en mulighed for alle til at overvinde krisen.

Dette kan kun ske, hvis folk i Europa har de færdigheder, der skal til for at udnytte omstillingen. Det betyder, at der skal gøres en hidtil uset indsats for at opkvalificere og omskole arbejdsstyrken.  Retten til livslang læring er nedfældet i den europæiske søjle for sociale rettigheder. Voksne har dermed mulighed for at lære nye færdigheder og udvikle deres karriere gennem hele livet, og det er centralt i EU's genopretningsindsats.

Erhvervsuddannelse kan spille en afgørende rolle. Erhvervsuddannelse har hjulpet millioner af mennesker i hele verden med at have en indkomst, mens de uddanner sig. Men erhvervsuddannelse er langt mere end det. Den giver unge lærende de første færdigheder, de har brug for til en tilfredsstillende karriere, og giver voksne mulighed for at fortsætte med at lære og uddanne sig gennem hele deres arbejdsliv.

Erhvervsuddannelse vil være et vigtigt redskab til at hjælpe unge og voksne med at få de færdigheder, der er brug for på arbejdsmarkedet, og finde job af høj kvalitet, især efter coronavirus-krisen. Det er på tide at anlægge en ny tilgang til erhvervsuddannelse og gøre den mere moderne, attraktiv, fleksibel og egnet til den digitale tidsalder og den grønne omstilling. 

Den europæiske dagsorden for færdigheder fra juli 2020 indeholder forslag til nøgleaktioner med henblik på at støtte opkvalificering — forbedring af eksisterende færdigheder — og omskoling eller uddannelse i nye færdigheder og dermed styrke livslang læring.

Den ambitiøse dagsorden omfatter for første gang en samlet politisk ramme for erhvervsuddannelse på EU-plan. Erhvervsuddannelsessystemerne er forskellige i de forskellige medlemsstater, men vores principper og målsætninger stemmer overens. Erhvervsuddannelse bør:

  • opfylde både unge og voksnes behov for færdigheder
  • være lydhør over for arbejdsmarkedets behov og sikre aktiv deltagelse i samfundet
  • være en integreret del af strategier vedrørende økonomi, industri og innovation
  • og samtidig bør erhvervsuddannelsesprogrammerne være socialt og miljømæssigt bæredygtige.

Det er tid til at handle. Overgangen til digitalisering, bæredygtighed og en grønnere fremtid vil påvirke alle vores job.

Den europæiske uge for erhvervskompetencer 2020 fra den 9. til den 13. november handler om disse udfordringer, og hvordan vi kan gøre dem til muligheder. Temaet for dette års uge er erhvervsuddannelse for grøn og digital omstilling. Ugen er tilrettelagt i tæt samarbejde med det tyske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union, og den vil være fuldt ud digital og dermed bredt tilgængelig. Jeg vil meget gerne opfordre alle til at deltage.

Nicolas Schmit, EU-kommissær med ansvar for beskæftigelse og sociale rettigheder

 

 

 


 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
 • Ny Vestergade 17, 2. sal
 • 1471 København K