Del
 | Pressemeddelelse

Htx – en naturvidenskabelig talentfabrik

 

Elevernes interesse for de teknologiske og naturvidenskabelige fag i gymnasiet været stærkt stigende i en længere årrække nu. Og især på htx, hvor eleverne nærmest vælter ind. Siden gymnasiereformens implementering 1. august 2005 er elevtallet på det tekniske gymnasium (htx) steget med cirka 25 procent. Siden 2000 er der tale om en stigning på knap 35 procent.  

”Alt tyder på, at den flotte udvikling fortsætter i de kommende år. Htx er nemlig blevet en meget populær gymnasieuddannelse for de elever, der er særligt interesserede i naturvidenskab og teknologi. Endda i sådan en grad at htx i dag er en sand talentfabrik og en direkte fødekæde til de videregående tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, som der er en stor overgangsfrekvens til”, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler - Lederne.

Kigger man alene på studieretningsfaget Matematik A, viser tallene, at der blandt de elever, der afslutter htx i 2010, vil være flere end 3000 elever, som lever op til adgangskravene til stort set alle videregående uddannelser inden for naturvidenskab, teknik og sundhed. Vi har da også en klar forventning om, at langt størstedelen af de dimitterende htx-elever i 2010 ønsker at læse videre på en af de videregående uddannelser inden for naturvidenskab, teknik og sundhed.

Htx er en unik talentfabrik
Noget af det helt særlige og unikke ved undervisningen på htx er, at eleverne får lejlighed til at afprøve en del af den teoretiske undervisning i værksteder og laboratorier, ligesom eleverne skal lære at arbejde med de metoder, teorier og teknologier, der anvendes i erhvervslivet. Samspillet mellem teknologi, naturvidenskab og samfundsudvikling er ét centralt omdrejningspunkt i htx-uddannelsen.  

”Krydsfeltet mellem teknologi, naturvidenskab, uddannelse og erhvervsliv samt de resultater, som vi skaber i denne sammenhæng, vil have afgørende betydning for samfundets fremtidige vækst og velfærd. Htx er derfor en af de vigtigste talentfabrikker, vi har i skabelsen af fremtidens danske samfund, både i relation til arbejdsmarkedet, men også i relation til den generelle vidensproduktion. Derfor er det vigtigt, at vi stadig formår at nurse og pleje de talenter og dygtige elever, der heldigvis stormer ind på htx i disse år”, siger Lars Kunov.  

Meget stor tilfredshed med htx

Htx er en af de uddannelser, de unge er allermest tilfredse med. Undersøgelser viser, at 90 procent af eleverne er glade for at gå på uddannelsen, og at 87 procent af eleverne er glade for undervisningen. Den enorme glæde ved uddannelsen hænger tæt sammen med anvendeligheden af de teknologiske og naturvidenskabelige fag. Htx-eleverne lægger nemlig især vægt på, at de kan se, at teknik og naturvidenskab kan bruges til noget, at det har et anvendelsesperspektiv, men også, at det er muligt at være kreativ og eksperimentere. Og det er noget, de oplever på htx, ikke mindst i forbindelse med den måde, uddannelsen er tilrettelagt på.  


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K