Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

Nyhedsbrev Årsmøde 2014

 

 

 
 
 
 

Så kom VEU milliarden i spil

Danske Erhvervsskoler–Lederne har netop afholdt repræsentantskabsmøde og årsmøde sammen med bestyrelsesforeningen i Aalborg. Det var en stor fornøjelse at se så mange fremmødte deroppe. Vi var mere end 600 deltagere, og jeg synes, vi havde nogle inspirerende dage med gode debatter og workshops. Det kan man læse meget mere om i nyhedsbrevet her.

Dagsordenen ændrer sig som bekendt hurtigt i erhvervsuddannelsessektoren, og selv om Corydon i sin tale på årsmødet sagde, at VEU-milliarden lå øverst i hans skrivebordsskuffe, forventede vi dog næppe, at den blev sat i spil allerede i denne uge, men det gjorde den altså, og den er mere end velkommen.

Særligt glæder jeg mig over, at trepartsaftalen lægger op til en række initiativer, der forbedrer rammevilkårene for erhvervsskolerne. Det er en forudsætning for at AMU-systemet overlever, og at vi kan styrke det dobbelte uddannelsesløft for ufaglærte og faglærte. Det bliver spændende at få den VEU-milliard i spil.
 

Peter Amstrup,
formand for Danske Erhvervsskoler-Lederne 
 

 

 

Særudgave af nyhedsbrevet om årsmødet

Nyhedsbrevet koncentrerer sig denne gang særligt om Danske Erhvervsskolers årsmøde og DE-L's repræsentantskabsmøde, der netop er afholdt i Aalborg. Man kan læse nærmere fra udvalgte workshops og gense slides fra oplæg mm. Næste ordinære nyhedsbrev udkommer i slutningen af maj.

 

 

Erhvervsuddannelsernes afgørende rolle

Erhvervsuddannelserne spiller en afgørende rolle for samfundets produktivitet. Uddannelsernes fulde potentiale er ikke udnyttet endnu, men med EUD-reformen og de nye arbejdstidsregler er rammerne sat for at løfte kvaliteten på erhvervsskolerne. Sådan lød konklusionen, da finansminister Bjarne Corydon besøgte årsmødet.


Læs hele artiklen

 

 

Tak for en god reform

Forsamlingen takkede for en god reform og en engageret undervisningsminister, da Christine Antorini holdt oplæg for årsmødedeltagerne. Hun fremhævede nødvendigheden af, at skolerne trækker i arbejdstøjet, og alle bakker op om at fortælle den gode historie om de erhvervsfaglige uddannelser.


Læs mere fra Antorinis oplæg

 

 

Hvor er AMU på vej hen?

Den umiddelbare indsats for at styrke AMU skal komme fra centralt hold, og den består af ændringer, der kan klares i løbet af kort tid. Sådan lyder budskabet fra formanden for VEU-rådet, Kjeld Møller Pedersen, der var en af oplægsholderne på årsmødeworkshoppen ”Hvor er AMU på vej hen?”.  Vi har efterfølgende stillet VEU-formanden en række spørgsmål om de vigtigste initiativer lige nu.


Læs interviewet med Kjeld Møller Pedersen her

 

 

 

 

Kvalitet i praktikpladscentrene

Danske Erhvervsskoler har netop gennemført en undersøgelse af erhvervsskolernes erfaringer med de nye praktikcentre. Hovedkonklusionerne blev fremlagt på en workshop på årsmødet.


Læs mere fra workshoppen her

 

 

 

 

Next step gymnasiereform?

Fire folketingspolitikere deltog  i paneldiskussionen om gymnasieuddannelserne. Der blev diskuteret alt fra taxametre til adgangsbegrænsninger.


Læs mere fra workshoppen her

 

 

Den store fortælling om erhvervsuddannelserne

Undervisningsministeriet planlægger en kampagne overfor folkeskolens elever i forlængelse af reformen.


Læs mere fra workshoppen her

 

 

Repræsentantskabsmøde i DE-L

 

 

Nyt fra jura, økonomi og adm.

 

 

Slides fra workshops på årsmødet

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Arrangementer

Invitation til "Kun med kondom"-kampagne

 

 

 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev