Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

Nyhedsbrev Årsmøde 2014

 
 
 
 

Vi skal have alle med

Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne har netop afholdt generalforsamling og efterfølgende årsmøde sammen med lederforeningen i Aallborg. Det var en stor fornøjelse at se så mange af jer deroppe, jeg synes, vi havde nogle inspirerende dage.

Særligt inspirerende var det at opleve den konsensus, der er ved at etablere sig omkring det faktum, at vi skal have flere elever på erhvervsuddannelserne. Vi er nået langt, særligt på det politiske niveau, det fremgik også af ministrenes indlæg på årsmødet. Men vi mangler stadig et stykke vej før den brede befolkning, herunder særligt mødrene til de unge der snart skal vælge uddannelse, accepterer og anerkender erhvervsuddannelserne. Det vil DE-B fortsat arbejde for at gøre noget ved.

Vi helmer ikke, før vi har alle med, og før mindst 30 procent af alle mødre direkte anbefaler deres børn at tage en erhvervsuddannelse.
Vi er godt på vej. Søgetallene i marts var for første gang i 10 år positive. Men DE-B vil i de kommende år fortsætte arbejdet og iværksætte kampagner så den langsigtede målsætning på 30 procent nås.

Tak for et godt årsmøde med spændende debat og gode indlæg.

/Ib Haahr, formand for Danske Erhvervsskoler–Bestyrelserne.

 

 

Særudgave af nyhedsbrevet om årsmødet

Nyhedsbrevet koncentrerer sig denne gang særligt om Danske Erhvervsskolers årsmøde og DE-B's generalforsamling, der netop er afholdt i Aalborg. Man kan læse nærmere fra udvalgte workshops og gense slides fra oplæg mm. Næste ordinære nyhedsbrev udkommer i slutningen af maj.

 

 


Erhvervsuddannelserne spiller en afgørende rolle for samfundets produktivitet. Uddannelsernes fulde potentiale er ikke udnyttet endnu, men med EUD-reformen og de nye arbejdstidsregler er rammerne sat for at løfte kvaliteten på erhvervsskolerne. Sådan lød pointen, da finansminister Bjarne Corydon besøgte årsmødet.


Læs hele artiklen

 

 

Og Antorini afsluttede årsmødet

Danske_Erhvervsskoler_30.04.2014-0067_01.jpg

 

 

Tak for en god reform

Forsamlingen takkede for en god reform og en engageret undervisningsminister, da Christine Antorini holdt oplæg for årsmødedeltagerne. Hun fremhævede nødvendigheden af, at skolerne trækker i arbejdstøjet, og alle bakker op om at fortælle den gode historie om de erhvervsfaglige uddannelser.


Læs mere fra Antorinis oplæg

 

 

Hvor er AMU på vej hen?

Den umiddelbare indsats for at styrke AMU skal komme fra centralt hold, og den består af ændringer, der kan klares i løbet af kort tid. Sådan lyder budskabet fra formanden for VEU-rådet, Kjeld Møller Pedersen, der var en af oplægsholderne på årsmødeworkshoppen ”Hvor er AMU på vej hen?”.  Vi har efterfølgende stillet VEU-formanden en række spørgsmål om de vigtigste initiativer lige nu.


Læs interviewet med Kjeld Møller Pedersen her

 

 

Kvalitet i praktikpladscentrene

Danske Erhvervsskoler har netop gennemført en undersøgelse af erhvervsskolernes erfaringer med de nye praktikcentre. Hovedkonklusionerne blev fremlagt på en workshop på årsmødet.


 Læs mere fra workshoppen her

 

 

Flot fremgang i søgetallene

De landsdækkende søgetal viser flot fremgang. De tekniske erhvervsuddannelser har en fremgang på 12  procent. HHX  går frem med 9 procent, og højdespringeren er EUX, der har en stigning i tilmeldingstallene på hele 57 procent.


Se søgetallene her

 

 

Next step gymnasiereform?

Fire folketingspolitikere deltog  i paneldiskussionen om gymnasieuddannelserne. Der blev diskuteret alt fra taxametre til adgangsbegrænsninger.


Læs mere fra workshoppen her

 

 

Den store fortælling om erhvervsuddannelserne

Undervisningsministeriet planlægger en kampagne overfor folkeskolens elever i forlængelse af reformen.


Læs mere fra workshoppen her

 

 

Slides fra workshops på årsmødet

 

 

UVM søger læringskonsulenter til erhvervsuddannelserne

 

 

Inspiration til bestyrelsesarbejdet

Få inspiration og spændende tilbud om udvikling af bestyrelsesarbejdet i offentlige bestyrelser.


Læs mere

 

 

 

 

 

 

Nye krav til ligestilling i bestyrelserne

Folketinget har i 2012 vedtaget et lovforslag, der har til formål at skabe en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i institutionernes og virksomhedernes ledelse. De nye regler trådte i kraft den 1. april 2013 og gælder også for erhvervsskolernes bestyrelser.


Læs mere

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev