Del

Erhvervsskolen i tal

Her kan du finde vores nyeste målinger og tal. Du kan bl.a. finde oplysninger om:

  • antallet af indgåede praktikaftaler
  • hvor mange unge, der er startet på en ungdomsuddannelse
  • se beskæftigelsesfrekvensen for personer med en EUD

1. Tilmelding til ungdomsuddannelserne

Hvor mange fra 9. og 10. klasse ønsker at begynde på en ungdomsuddannelse, når de har afsluttet folkeskolen?

Notatet viser bl.a. fordelingen på eud, eux, gymnasiale uddannelser og køn.

Hvilke ungdomsuddannelser har elever fra 9. og 10. klasse tilmeldt sig i 2018?

3. Erhvervsskolernes uddannelser

Hvilke uddannelser udbyder erhvervsskolerne, og hvor lang tid tager det at gennemføre de forskellige erhvervsrettede uddannelser?

Find oplysninger om erhvervsskolernes 102 erhvervsuddannelser her

Find oplysninger om erhvervsskolernes gymnasiale uddannelser her

4. Fuldførelse

Hvor unge mange fuldfører erhvervsrettede uddannelser? På hvilke uddannelsesretninger er erhvervsskolerne bedst til at fastholde eleverne og få dem til at gennemføre deres ungdomsuddannelse?

Fuldførelse på erhvervsuddannnelserne

Fuldførelse på de gymnasiale uddannelser

5. Praktikpladser

Hvor mange praktikpladsaftaler laves der årligt, hvor mange elever mangler en praktikplads, og hvordan ser udviklingen ud på praktikpladsområdet?

Find oplysninger og statistik på UVM's website.

6. Videreuddannelse og beskæftigelse

Hvor mange elever tager en videregående uddannelse, efter de har afsluttet en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, hvad er beskæftigelsessituationen for personer med en erhvervskompetencegivende uddannelse? 

Hvor mange videreuddanner sig efter deres ungdomsuddannelse?

Hvor mange bliver der optaget på de videregående uddannelser?

Hvor udbredt er gymnasial supplering?

7. Erhvervsrettede uddannelsesinsitutioner

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne (DEG-B)
Der er 64 medlemsskoler, hvoraf 6 er AMU-centre 
Klik her på link til listen over skolerne 

Dansker Erhvrervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) 
Der er 72 medlemsskoler, hvoraf 6 er AMU-centre
Klik her på link til listen over skolerne 

DEG-B og DEG-L fælles medlemsskoleliste 
Der er 73 medlemsskoler, hvoraf 6 er AMU-centre 
Klik her på link til listen over skolerne 

Antal erhvervsskoler i Danmark 
Der er 82 erhvervsskoler i Danmark 
Antal erhvervsskoler i Danmark

 

8. Erhvervsskolerne geografi

Hvor er erhvervsskolerne placeret geografisk?

Se et kort af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers medlemsskoler her.

9. Erhvervsskolernes økonomi i nøgletal

Hvordan ser erhvervsskolernes økonomi ud, når man kigger på centrale nøgletal?

UVM Regnskabsportal

10. Taxametre

Hvordan ser en taxametrene ud på erhvervsskolernes uddannelser?

UVM Takstkatalog

Se DEG's analyser af taxametrene her

11. Erhvervsskolernes ansatte

Hvordan er kønsfordelingen i bestyrelse og ledelse.

Kønspolitisk regnskab for ledelsen på erhvervsskolerne

Vil du vide mere?

Stine Holm- Uddannelseskonsulent for hhx og htx
333 77 876
24 44 46 06
  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K