Del

Gymnasiereform

Gymnasierne er i fuld gang med at implementere gymnasiereformen.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har arbejdet for, at der blandt andet er bedre samlæsningsmuligheder i matematik og mulighed for at oprette mere end én studieretningsklasse på fremmedsprog.

Det er blevet positivt mødt i ministeriet, hvilket DEG er meget glade for.

Se bekendtgørelse her

 Læs foreløbig sammendrag af lovforslagene, der også har betydning for eud-området, udarbejdet af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Læs mere om den fortsatte proces her

Lovforslagene indeholder bl.a.:

- Skærpet adgangskrav til de gymnasiale uddannelser og hf
- Skærpet adgangskrav til eud, der nu også skal bestå folkeskolens afgangseksam. Der er dog en 'kattelem' for elever, der ikke består, men som har 02 i dansk og matematik
- Udgangspunkt i UPV på 5.0 for stx, hhx og htx og 4.0 i UPV for hf
- Grundforløb på tre måneder med afslutning senest 1. uge i november
- Grundforløbsprøve med karakter på eksamensbeviset
- Adgang til hf efter 9. klasse
- Begrænset studiekompetence på ”almindelig” hf, men ved tilvalg af udvidet fagpakke på 2. år gives der studiekompetence til universitet
- Tilsvarende studiekompetence for afstigningen fra den merkantile eux, og mulighed for overbygning til generel studiekompetence
- Ligeværdige uddannelser med målrettede profiler, og som bygger på fælles uddannelseslovgivning
- Bedre muligheder for campusdannelser og samlæsning – der skal gennemføres en vurdering af geografisk tilgængelighed af især htx
- Centralt fastlagte studieretninger med normalt kun to fag
- Antal studieretninger begrænses til 49, hvor 13 er på hhx og 18 er på htx
- Mulighed for dispensation for tilpasning af studieretning til lokale behov
- Obligatorisk matematik B undtagen ved rent sproglige studieretninger
- Informatik som nyt tidssvarende it-fag i alle uddannelser, nyt programmeringsfag B i htx og informatik B som studieretningsfag i hhx og htx
- Fortsat studieretningen på A niveau i hhx og htx inden for hhv. virksomhedsøkonomi og teknologi
- Øget efteruddannelsesindsats – der afsættes 400 mio. i perioden 2017 til 2024

Stram op i gymnasiet

Det er langt mere væsentligt, hvilke kompetencer de unge har, når de er færdige i gymnasiet, end hvilket gennemsnit de har med fra folkeskolen.

René van Laer
Formand for DE-L's gymnasieudvalg

Høring over udkast til bekendtgørelse og læreplaner

Presse

Pressemeddelelse 3.6.2016: Bredt forlig strammer op i gymnasiet

Pressemeddelelse 11.3.2016: Gymnasiet skal strømlines og målrettes, 

 

Vil du vide mere?

Stine Holm- Uddannelseskonsulent for hhx og htx
  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K