Del

Samarbejde er vejen til reformernes succes

Danske Erhvervsskoler rækker hånden ud til folkeskolerne. Et solidt samarbejde mellem folkeskoler og erhvervsskoler er nødvendigt, hvis reformerne skal lykkes. Folkeskolen skal være mere praksisorienteret – og i den forbindelse har erhvervsskolerne noget

Danske Erhvervsskoler rækker hånden ud til folkeskolerne. Et solidt samarbejde mellem folkeskoler og erhvervsskoler er nødvendigt, hvis reformerne skal lykkes. Folkeskolen skal være mere praksisorienteret – og i den forbindelse har erhvervsskolerne noget unikt at bidrage med.

- Folkeskolereformen og EUD-reformen er forbundne kar. Derfor skal der etableres et samarbejde mellem de to skoleformer både lokalt og centralt, så reformerne kan lykkes, siger direktør Lars Kunov fra Danske Erhvervsskoler.

Helt konkret ønsker erhvervsskolerne at styrke relationerne til folkeskolerne, så de unge allerede her får et grundigt indblik i den erhvervsrettede undervisningsform. Det kan fx være samarbejder, hvor folkeskoleeleverne for en periode bliver undervist på erhvervsskolen af erhvervsskolelærere. Det ligger helt perfekt i forlængelse af, at folkeskolen skal være mere praksisorienteret.

Mange erhvervsskoler har allerede i dag et tæt samarbejde med de lokale folkeskoler, og en ny undersøgelse foretaget af Danske Erhvervsskoler viser, at erhvervsskolerne forventer at udvide dette samarbejde. Og netop dette samarbejde er helt essentielt, mener Danske Erhvervsskoler.

Eleverne skal have et reelt indblik

- De her samarbejder giver folkeskoleeleverne et reelt billede af, hvad det vil sige at tage en erhvervsuddannelse. Det giver eleverne en erfaring, som de kan bygge deres uddannelsesvalg på, siger Lars Kunov og tilføjer:

- Det er ikke nok bare at besøge erhvervsskolen, for det bliver let ligesom at gå på museum – en indkapslet begivenhed, hvor folkeskolelærerne bare kigger på.

Lars Kunov er overbevist om, at alle folkeskoleelever vil have god gavn af den undervisning, som erhvervsskolerne kan byde ind med.

Lærerne er de primære drivkræfter

De helt centrale aktører i samarbejdet mellem folkeskoler og erhvervsskoler er lærerne. Det er dem, der skal bære samarbejdet igennem og inspirere hinanden med deres faglighed til gavn for folkeskoleeleverne. De to lærergrupper kan hver især noget, som den anden gruppe ikke kan.

- Det skal bæres igennem af lokale kræfter. Det er lokalt, der skal være lyst og vilje til at samarbejde, understreger Lars Kunov.

Danske Erhvervsskoler håber, at samarbejdet mellem erhvervsskoler og folkeskoler vil udvikle sig til at være en integreret del af hverdagen på skolerne.

- Men der kan være brug for, at vi nu får igangsat projekter, der kan være en støtte til at få arbejdet i gang. Her er folkeskoler, erhvervsskoler, kommuner og UU vigtige spillere, pointerer Lars Kunov.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K