Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

Nyhedsbrev august 2014

 
 
 
 

FFL 2015: Gode takter og urimelige forskelle

Der er gode elementer i regeringens nyligt fremsatte forslag til finanslov. Men der er også stadig uforklarlige og urimelige forskelle. I DE-L finder vi det fx dybt problematisk, at taxameterforskellene på gymnasieuddannelserne ikke ser ud til at blive udlignet – det er helt ubegribeligt.
Det sociale taxameter er umiddelbart et interessant forslag. I den forbindelse vil vi arbejde for at sikre, at pengene går derhen, hvor der er mest brug for dem – også på tværs af sektorer. Udmøntningen af VEU-millionerne er positivt. Det kvitterer vi for. Det er utrolig vigtigt for os alle, at VEU-aktiviteten bliver sparket i gang, og det har vi grund til at tro, vil ske med udmøntningen af VEU-midlerne. At kickstarten ikke løser alle udfordringer inden for VEU, er vi ganske opmærksomme på.
En finanslov er kompliceret stof. Og vi har endnu ikke fuldt overblik over konsekvenserne for vores sektor. Men det får vi, og vi vil holde jer orienteret bedst muligt. På nuværende tidspunkt kan jeg garantere, at vi i DE-L fortsat vil jagte urimelige forskelle og arbejde for, at flest mulige penge bliver kanaliseret derhen, hvor der er mest brug for dem, og hvor vi mener, de vil gøre størst gavn. Hold jer orienteret på danskeerhvervsskoler.dk.

Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler-Lederne

 

 

Forslag til finanslov 2015

Finanslovsforslaget indeholder bl.a. forslag om at kickstarte VEU-aktiviteten.

Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne hilser overordnet set forslaget til finanslov for 2015 velkomment. Et af de positive elementer er forslaget om at tilføre VEU-området de første millioner af VEU-miliarden. Målet er, at det skal blive mere attraktivt for virksomhederne at sende deres medarbejdere på kursus, -og som følge deraf må det forventes, at skolerne får større aktivitet på VEU-området. Danske Erhvervsskoler følger finanslovsforhandlingerne tæt og vil søge størst mulig indflydelse, hvor det bliver muligt.
Det skal bemærkes, at der er mange ændringer og ny initiativer i forslaget. Det betyder, at der er en del usikkerhedsmomenter og forbehold i Tekniker-notatet nedenfor.
Alle skoler vil blive orienteret efterhånden, som vi - bl.a. efter dialog med ministeriet - får mere information.


Læs mere
Gå direkte til Teknikernotat
Går direkte til bilag til Teknikernotat

 

 

VEU-milliarden i 2014

I forbindelse med udmøntningen af VEU-milliarden er der afsat 63 mio. kr. til midlertidige takstforhøjelser – heraf er de 27 mio. kr. afsat til takstforhøjelser i 2014.

Udmøntningen i 2014 vil ske via et aktstykke.Når aktstykket er vedtaget, vil tildelingen ske automatisk til skolerne i forhold til den UVM aktivitet, der har været på den berørte aktivitet.


Læs mere

 

 

Ny film om erhvervsuddannelserne

Region Hovedstaden har som optakt til DM i Skills lavet en flot film om erhvervsuddannelserne.


Se den her

 

 

Markedsgørelse af de studieadministrative systemer

Processen omkring markedsgørelse er i fuld gang.

UNI-C arbejder lige nu på at afklare, hvilke funktioner af EASY, der skal markedsgøres. Før det er afklaret, giver det ikke mening, hverken for skolerne eller potentielle leverandører, at begynde at spekulerer i konkrete systemer.


Læs mere

 

 

Finalister klar til DM i Teknologi og Erhvervscase

Måske det bliver fremtidens store eksportsucces tilhørerne får mulighed for at opleve, når finalisterne mødes til DM i Teknologi og Erhvervscase den 2. september.

I alt 6 HHX-hold og 6 HTX-hold blev i sidste uge udvalgt ved 3 regionale mesterskaber. De mødes nu hos LEGO i Billund til det endelige slag, hvor undervisningsminister Christine Antorini overrækker præmier.


Læs mere og se listen over finalehold her

 

 

Skills introdage

I hovedstadsregionen varmes der op til DM i Skills med en stor kampagne.

Kampagnen skal vise erhvervsuddannelsernes mange muligheder. Hovedstadsregionen er nemlig det sted i Danmark, hvor færrest unge tager en erhvervsuddannelse, og det skal der laves om på. 


Læs mere 

 

 

Årets Læreplads 2014 er i luften

Igen i år gennemføres Årets Læreplads, hvor elever på erhvervsuddannelserne kan indstille deres læreplads til konkurrencen.

Før sommerferien modtog alle skoler plakater mv., som kan bruges enten elektronisk eller til print. Og eleverne er i fuld gang med at indstille deres læreplads via www.aaretslaereplads.dk.


Læs mere

 

 

Nyt sprogscreeningsværktøj

Et nyt nationalt sprogscreeningsværktøj er klar til test.

Fra 15. august til 31. oktober 2014 er det muligt at afprøve en fuld testudgave af et nyt nationalt sprogscreeningsværktøj til EUD. Værktøjet giver erhvervsuddannelserne et bedre overblik over elevernes dansksproglige kompetencer. 


Læs mere

 

 

Ny projektleder i sekretariatet

Søren Aare Jensen, 37 år, er netop tiltrådt i sekretariatet som ny projektleder for DE-L's markedsgørelsesprojekt.

Søren kommer fra en stilling som projektleder hos forsikringsselskabet SOS-International, hvor han har arbejdet med digitalisering af arbejdsprocesser, uddannelsessystemer og udvikling.
- Projektet skal køre over to år, og målet er, at guide alle skoler igennem en vellykket markedsgørelsesproces, siger Søren Aare Jensen .
Søren er oprindeligt uddannet fra RUC.

 

 

Ny EUD-konsulent i sekretariatet

Bodil Hoier Nielsen er netop tiltrådt som ny EUD-konsulent i sekretariatet.

Bodil er 56 år og kommer fra en stilling som uddannelsespolitisk konsulent i HL. Tidligere var hun ansat som uddannelseskonsulent i Hotel- og Restaurantuddannelsernes sekretariat. Bodil er oprindeligt selv fagligt uddannet som tandplejer.  

 

 

Ny studentermedhjælper i sekretariatet

Mie Gradert Thomsen er startet som ny studentermedhjælper i sekretariatet.

Mie er 24 år og studerer KA Film- og Medievidenskab på Københavns Universitet. Hun har tidligere været i praktik hos filmselskabet Barok Film og reklamebureauet Co+Høgh. Mie vil beskæftige sig med Danske Erhvervskolers hjemmeside, samt andre grafiske og audiovisuelle opgaver.

 

 

Kontorchef søges

Undervisningsministeriet søger ny kontorchef.

Undervisningsministeriet søger snarest muligt en kontorchef til Center for de Erhvervsrettede Ungdoms- og Voksenuddannelsers Udvikling og Indhold.


Læs mere

 

 

Online EUD-konference

Er man forhindret i at møde op i Odense den 16.-17- september, er det nu muligt at tilmelde sig EUD-konferencen online.

Konferencen er arrangeret af Nationalt Center for Erhvervspædagogik – Metropol og Praxis – Erhvervsskolernes Forlag.


Læs mere

 

 

Naturvidenskabsfestival i uge 39

Brug uge 39 til at afprøve nye metoder eller koncepter i undervisning

Naturvidenskabsfestivalen er en oplagt mulighed til at finde nye veje i undervisningen. Brug fx uge 39 til at lave science-teater, introducere Concept Cartoons, arrangere brobygning eller noget helt fjerde.


Læs mere 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Arrangementer

16.-17. september: EUD-konference

Nationalt Center for Erhvervspædagogik – Metropol og Praxis – Erhvervsskolernes Forlag inviterer til EUD-reformkonference.

Læs mere her

 

 

Lederkonference via Forum 100%

 

 

23. september: Kvalitet i praktikken

Forsker-praktikernetværket afholder konference om kvalitet i praktikken.

Læs mere om konferencen og tilmelding via dette link.  

 

 

25. september: Inspirationsdag om samarbejde på tværs af erhvervsskoler og erhvervsakademier

Danske Erhvervsakademier, Tænketanken DEA og Danske Erhvervsskoler inviterer til en inspirationsdag om samarbejde på tværs af erhvervsskoler og erhvervsakademier.

Læs mere her

 

 

Lederuddannelse

Ønsker du at læse mere om lederuddannelse om udvikling af skole-it-strateg.

Se her

 

 

 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev