Del

Succesfuld indlogering af hhx på alment gymnasium

I Fjerritslev udbydes hhx på byens almene gymnasium. Uddannelsen hører under EUC Nordvest, som samarbejder med stx om uddannelsen. Det betyder, at den nordjyske provinsbys unge har mulighed for en erhvervsgymnasial studentereksamen i lokalområdet.

Næste skoleår kan handelsgymnasiet i Fjerritslev for første gang oprette to klasser. Det er resultatet af et godt samarbejde mellem EUC Nordvest, der er ansvarlig for hhx-uddannelsen, og Fjerritslev almene gymnasium, der lægger hus til.

- Den relativt store fremgang skyldes, at eleverne er gode ambassadører og fortæller positivt om hhx-uddannelsen. De er glade for undervisningen, de går her sammen med alle deres venner fra byen, fordi skolen både huser stx, hf og SOSU-uddannelsen, og så kan de cykle til skole, siger rektor fra Fjerritslev Handelsgymnasium Mette Skydt Bjørndal, der også står i spidsen for Teknisk Gymnasium Thisted – og Morsø Handelsgymnasium.

Lang transport var barriere

Aftalen om udlægning af hhx på det almene gymnasium i Fjerritslev blev en realitet i 2011. Både direktøren fra EUC Nordvest og Fjerritslev Gymnasiums rektor mente, at de unge i Fjerritslev, som bor lidt langt fra alt, skulle have flere uddannelsesmuligheder.

- Tidligere var der lang vej for de unge, der ville noget andet end stx. De skulle enten til Aalborg, Thisted eller Aars. Fjerritslev Gymnasium kunne i princippet have ønsket at fastholde stx som eneste uddannelse, men alle var enige om, at det ville være det bedste for byens unge med flere uddannelsestilbud, fortæller Mette Skydt Bjørndal.

EUC Nordvests ejerskab er centralt

Undervisere fra stx underviser hhx-eleverne i de almene fag, men uddannelsen er forankret hos EUC Nordvest, hvis undervisere står for undervisningen i profilfagene som erhvervsret, international økonomi, virksomhedsøkonomi og finansiering. Pædagogisk indhold i blandt andet studieture bliver også arrangeret af EUC Nordvest, der også har det driftsmæssige ansvar for uddannelsen. Det fremhæver hhx-rektoren som helt centralt:

- Som erhvervsgymnasium har vi en helt anden tradition for at have kultur, ånd og tone rettet mod erhvervslivet som baggrund for at forstå undervisningen, dens indhold og det anvendelsesorienterede i fagene og de didaktiske metoder.

Hun tilføjer:

- Hvis man ansætter en lærer, der rent fagligt har kompetencen til at undervise i for eksempel virksomhedsøkonomi, men som ellers færdes på et rent stx-lærerværelse, så kan vedkommende mangle den holdning og indstilling til det erhvervsrettede i faget og den essentielle kontakt og føling med erhvervslivet, som er så unik og nødvendig i hhx-uddannelsen.

Hhx-rektoren glæder sig over samarbejdets succes. Hhx-eleverne i Fjerritslev klarer sig rigtig godt, og har en høj overgangsfrekvens til videre uddannelse. Det kan, ifølge Mette Skydt Bjørndal, meget vel hænge sammen med, at eleverne er first movers og har truffet et meget informeret og bevidst studievalg.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K