Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

Bestyrelserne | August 2016

 
 
 
 

Søgetallene er bekymrende og kræver handling

Søgetallene til erhvervsuddannelserne er ved at være i hus, men det ser ikke så godt ud, som det burde. Det er stærkt bekymrende, fordi samfundet har brug for flere med en erhvervsuddannelsesbaggrund, og fordi skolerne ikke kan fungere uden elever.

Det er på denne dystre baggrund, vi skal se trepartsaftalen om ”Tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark”. Det er glædeligt, at parterne er blevet enige om en række fornuftige tiltag for blandt andet at øge antallet af praktikpladser. Men jeg tror desværre ikke, at betydningen af antallet af praktikpladser vil ændre søgemønsteret drastisk ligesom effekten af de øvrige tiltag vil være positiv, men af begrænset omfang.

Det er vigtigt, at hverken gymnasiereformen eller trepartsaftalen kommer til at forhindre, at der tænkes konstruktivt vedrørende, hvordan flere unge tidligt i deres skolegang kan få vakt interessen for en erhvervsrettet uddannelse.

Lars Goldschmidt
Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne

Trepartsaftalen er kompleks

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) hilser den nye trepartsaftale velkommen og glæder sig over, at parterne bag aftalen har været lydhøre undervejs.

Kort fortalt indeholder aftalen en fælles målsætning om, at arbejdsgiverne hvert år vil skabe flere praktikpladser, samt en række andre initiativer, der skal forebygge mangel på kvalificeret arbejdskraft. 
Intentionerne i aftalen ser lovende ud, men der er også udfordringer fx omkring dimensionering af en række eud-uddannelser.


Læs pixi-udgaverne af aftaleteksterne om eud og VEU  i Fokus 

Resultatlønskontrakter

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet arbejder på en justering af de nuværende retningslinjer for brugen af resultatlønskontrakter. Et særligt fokus er at sikre koordinering og dialog mellem bestyrelser og ministeriet.

Arbejdet med at justere retningslinjerne vil foregå i dialog med bestyrelses- og lederforeningerne i løbet af efteråret 2016. De nye retningslinjer forventes at kunne udsendes med virkning fra 1. januar 2017. De aktuelle rammer for indgåelse af resultatlønskontrakter for skoleåret 2016/2017 er derfor fortsat de senest udsendte retningslinjer fra juni 2013. 


Spørgsmål kan rettes til DEG sekretariatet

Like de innovative unge fra hhx og htx på Facebook

De regionale mesterskaber i DM i Teknologi og Erhvervscase finder sted den 6. september 2016. Fem forskellige skoler rundt om i landet er værter ved mesterskabet. Deltagerne varmer op - bl.a. på Facebook.

I alt 67 hold stiller op til de regionale mesterskaber. Finalen finder sted den 28. september 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og Dansk Erhverv som værter.


Like de unge deltagere i DM i Teknologi og Erhvervscase på Facebook her

"Alle for en mod mobning"

Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling, har netop lanceret en aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning. Kampagnen er blandt andet målrettet ungdomsuddannelserne.

- Mange har den opfattelse, at mobning primært er et fænomen i folkeskolen, men sådan er det desværre ikke. Erfaringer viser, at unge på ungdomsuddannelser også oplever mobning og ensomhed. Undersøgelser peger derudover på, at unge, der mistrives i skolen, har større risiko for ikke at komme videre i uddannelsessystemet, siger Ellen Trane Nørby.


Læs mere om ministeriets aktionsplan mod mobning

Læs vores nyhedsbrev: Spot på uddannelse om trivsel og læring

Strategisk fokus på digitalisering

Den 23. august 2016 holdt DEG fælles konference om digitalisering med Dansk Erhverv og Danske Gymnasier.

Dagen blev indledt med oplæg og debat om nuværende og fremtidig digitalisering i ungdomsuddannelserne og afsluttet af interview med minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby og adm. direktør for Dansk Erhverv, Jens Klarskov. På konferencen deltog mere end 300 bestyrelsesmedlemmer, ledere og øvrige interessenter på området.

Danmark er godt håndværk

Kulturministeren har sat gang i arbejdet med en ny Danmarkskanon. Støt indstillingen af "håndværk" til kanonen.

Danmarkskanonen er et dannelsesprojekt, som skal bevidstgøre os alle om de historiske og kulturelle samfundsværdier, traditioner og begivenheder, som i særlig grad har formet samfundet og befolkningen i Danmark.


Læs mere og indstil "håndværk" til Danmarkskanon

Se hvorfor Mattias Tesfaye mener håndværk skal med i den nye kanon

Den digitale erhvervsskole 4.0

Du kan stadig nå at tilmelde dig Praxis og DEG’s fælles konference den 27.-28. september 2016, hvor man ser nærmere på begrebet quantified school.

 
 
 
 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev