Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

Nyhedsbrev marts 2016

 
 
 
 

Nu eller aldrig

Det er ikke med ringe spænding, vi ser frem til resultaterne af trepartsforhandlingerne i april. Et presserende, men desværre også gammelt problem skal endegyldigt løses – antallet af praktikpladser skal modsvare antallet af søgende, og det meget store behov for faglærte, som selv de nuværende lave søgetal ikke kan opfylde.
Problemet er forsøgt løst mange gange, men denne gang har ligesom karakter af ”hvis ikke nu, så aldrig”.

Ingen tvivl om at arbejdsmarkedets parter skal udvise stor snilde for at finde troværdige og gennemførlige løsninger. Vi ønsker dem oprigtigt al mulig held dermed!

Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler – Lederne

 
 
 
 
 
 

Gymnasiereform på vej

Regeringen ventes snarest at komme med sit udspil til reform af gymnasiet.

Danske Erhvervsskoler - Lederne har udarbejdet deres forslag til et gymnasieudspil under titlen ”Gymnasiet skal strømlines og målrettes”. Det skabte debat i Altinget.


Læs mere

Årsmøde og repræsentantskabsmøde 2016

DE-L holder repræsentantskabsmøde den 24. maj 2016. Vanen tro afholdes der Årsmøde sammen med DE-B umiddelbart efter repræsentantskabsmødet.

Programmet for Danske Erhvervsskolers Årsmøde 2016 er netop sendt ud til alle bestyrelser, skoler og samarbejdspartnere. Vi glæder os derfor meget til at byde alle velkomne den 24.-25. maj 2016, hvor Danske Erhvervsskoler sætter fokus på, hvorfor og ikke mindst hvordan Danske Erhvervsskolers medlemsskoler kan bidrage til at løse en række af de udfordringer, som Danmark står overfor.

Hør direktør for Danske Erhvervsskoler Lars Kunov præsentere programmet og fortælle om baggrunden for årsmødets tema her 


Program og tilmelding

Trepartsaftale om integration

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik en aftale om integration på arbejdsmarkedet den 17. marts 2016. Aftalen fokuserer på den virksomhedsrettede indsats, hvor virksomhedspraktik og løntilskud vurderes til at have den bedste beskæftigelseseffekt.

Uddannelsesmæssigt indeholder aftalen en ny integrationsuddannelse, IGU, som kan sammenlignes med EGU. Anvendelsen af AMU-jobpakker skal relanceres og tidligere udviklede brancherettede AMU-pakker skal have et serviceeftersyn, og der kan udvikles nye. Danskundervisningen skal moderniseres og jobrettes. Det er målet, at IGU og AMU-pakkerne skal være klar fra juli 2016.


Sekretariatet har udarbejdet et summary over aftalen, som kan læses via dette link

Selve aftalen fremgår af Beskæftigelsesministeriets hjemmeside og kan læses her

Startskuddet er gået til DM i teknologi og erhvervscase

Konkurrencen afholdes for femte gang, og dette års erhvervscase er Hansens Flødeis.

Med udgangspunkt i denne virksomhed skal elever fra de erhvervsrettede gymnasier dyste om at blive landets bedste produktudviklere og markedsstrateger. Konkurrencen afspejler uddannelsernes tætte samspil med erhvervslivet.


Læs mere

Ny rapport om styrket undervisning i udskolingen

Danske Erhvervsskoler har deltaget i Undervisningsministerens arbejdsgruppe, der har udarbejdet en rapport med syv pejlemærker for en styrket undervisning i udskolingen.

Samarbejde med virksomheder og ungdomsuddannelser skal tænkes mere ind i undervisningen i de enkelte fag. Det er en af pointerne bag de syv pejlemærker som arbejdsgruppen for styrket kvalitet i udskolingen netop har afleveret i sin rapport til ministeren for børn, undervisning og ligestilling.


Læs mere

Forslag til et selvstændigt RKV

Danske Erhvervsskoler - Lederne og Dansk Arbejdsgiverforening har udarbejdet et indspil til revision af de nuværende regler for realkompetencevurdering i forbindelse med Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV).

Informationsmøder for skolerne

STIL har planlagt informationsmøder for skolerne den 25. april og 2. maj 2016.

På informationsmøderne vil Danske Erhvervsskoler og Danske SOSU-skoler præsentere den fælles behovskortlægning af de studierettede processer, som foreningen de seneste måneder har udarbejdet i samarbejde med digitaliseringshuset ditmer.

Møderne afholdes i henholdsvis København og Århus og er rettet mod skolernes øverste ledelse. STIL vil informere skolerne yderligere i den invitation, som de sender ud snarest. Behovskortlægningen vil derudover selvfølgelig også blive stillet til rådighed for skolerne.
 


Læs mere her 

Folkemøde på Bornholm

Danske Erhvervsskoler er igen i år aktivt med på Folkemødet på Bornholm. Denne gang finder det sted fra den 16.-19. juni 2016 som vanligt i Allinge.

Danske Erhvervsskoler er p.t. involveret i syv forskellige debatter, men flere kan komme til.


Læs mere

Temadag om attraktive arbejdspladser

Den 2. marts 2016 holdt Danske SOSU-skoler og Danske Erhvervsskoler fælles HR-temadag om attraktive arbejdspladser på erhvervsskolerne.

 
 
 

Arrangementer

24.-25. 05. 2016 | Årsmøde 2016

Læs mere her

 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev