Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

Nyhedsbrev april 2016

 
 
 
 

Hvad koster reformen?

Jeg har på det seneste hørt flere kolleger sige: Gad vide, hvad den her reform kommer til at koste skolerne? Mange flere eksaminer, vanskeligere forhold for samlæsning, tilpasninger fordi de faglige områder er ændrede, små hold – der er bekymring rundt omkring, og svaret på spørgsmålet har vi formentlig først om nogle år. Samtidigt vokser antallet af elever i skolepraktik på trods af en forventet og truende mangel på faglærte.

Jeg håber, at politikerne i deres forhandlinger om et gymnasieforlig har det lange lys på og sikrer et samordnet ungdomsuddannelsessystem.
Vi ses til årsmødet, hvor dette og meget andet er på programmet. 

Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler-Lederne

 
 
 
 
 
 

Fusion mellem Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU-centrene og Danske Erhvervsskoler-Lederne

Et ønske om at samle kræfterne i arbejdet med voksen- og efteruddannelse har nu ført frem til en fusion mellem foreningerne.

På billedet ses Peter Amstrup, formand for DE-L, og Torben Pedersen, formand for Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU-centrene.


Læs mere

Status på forhandlinger om gymnasiereform

Regeringsudspillet til en ny gymnasiereform forhandles stadig blandt Folketingets partier. Danske Erhvervsskoler har søgt indflydelse på reformen gennem længere tid.

Når Danske Erhvervsskoler arbejder på at opnå indflydelse på en større reform, er der tale om en lang proces med en række forskellige indsatser. Denne gang lancerede DE-L sine seks bud på, hvad en ny gymnasiereform burde indeholde allerede før påske, og med udgangspunkt i dette, blev der afholdt møder med en lang række uddannelsesordførere fra partierne. Derudover er der blevet arbejdet intenst med indlæg i pressen, møder med andre interessenter, udgivelse af nyhedsbrev m.m.  Nu afventer vi alle resultatet af forhandlingerne.


Læs mere

Giv de unge en god start i gymnasiet

Nyhedsbrevet Erhvervsskolen udkom i april som en kommentar til regeringens udspil til gymnasiereformen.

Regeringen ønsker at skærpe det faglige niveau i gymnasiet og bl.a. gøre matematik på B-niveau obligatorisk. Det skal sætte mere fokus på, at gymnasiet er studieforberedende og retter sig mod fortsættelse på en videregående uddannelse. Det bakker Danske Erhvervsskoler op om.


Læs nyhedsbrevet Erhvervskolen

DM i Teknologi og Erhvervscase 2016

I år er det 5. gang, at Danske Erhvervsskoler afholder DM i Teknologi og Erhvervscase.

Innovation og forretningstalent er i højsædet, når gymnasieelever fra hhx og htx konkurrerer om produktudvikling og markedsstrategi.


Læs mere

Veloverstået generalprøve af Netprøver.dk

Der blev afholdt generalprøve af Netprøver.dk på 121 institutioner i marts 2016.

En kort evaluering af de to generalprøver kan læses i linket. Ved generalprøveforløbet har ministeriet noteret en række forbedringspunkter, som efterfølgende er blevet implementeret i Netprøver.dk.


Læs ministeriets nyhedsbrev om netprøver

Fondsmidler til projekter der kan bekæmpe den negative sociale arv

Nu er der mulighed for at søge om fondsmidler i den A.P. Møllerske Støttefond til projekter, der blandt andet skal bekæmpe negativ social arv.

Donationerne udmøntes hen over en fem-seksårig periode og kan blandt andet søges af kommuner, regioner, uddannelsessteder og forskningsinstitutioner som selvejende institutioner, frivillige foreninger og andre dele af civilsamfundet.


Læs mere

Kommunikationsfolk blev inspirerede

Hvordan kan vi som kommunikationsansvarlige bidrage til at nå målet om, at 30 pct. af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse?

Det var temaet for et velbesøgt seminar for medlemmerne af Danske Erhvervsskolers kommunikationsnetværk i starten af april i Odense. 


Læs mere

Undersøgelse af kopiforbruget

Der er behov for en ny undersøgelse af kopiforbruget på erhvervsskolerne. Copydan iværksætter derfor en undersøgelse på skolerne efter sommerferien 2016. 


Læs mere

Ungerådgivere skal stoppe diskrimination på erhvervsuddannelser

Københavns Kommune har uddannet et korps af ungerådgivere. De skal være med til at forebygge frafald på erhvervsuddannelserne i København.

Omkring 70 pct. af drenge med anden etnisk baggrund, der starter på en erhvervsuddannelse, gennemfører den ikke. 27,9 pct. af eleverne på erhvervsskolerne i København har udenlandsk herkomst, så Københavns Kommune har valgt at gøre en særlig indsats for at hjælpe disse elever, f.eks. i forhold til diskrimination.


Læs mere

Ny medarbejder i sekretariatet

Niels Kristian Madsen er ansat som projektleder af DM i Teknologi og Erhvervscase.

Niels Kristian Madsen har tidligere været ansat i erhvervsskole- og professionshøjskolesektoren og kommer blandt andet fra en stilling som leder af Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen. Der er i første omgang tale om en projektansættelse.

Konference: Quantified School

Danske Erhvervsskoler og Praxis - Erhvervsskolernes Forlag afholder fælles konference om den digitale erhvervsskole den 27.-28. september 2016.

Konferencen er den fjerde i rækken, og vi har dette år valgt at fokusere på temaet 'quantified school’. Vi retter således blikket bredt mod feedback, og hvordan vi via forskellige it-baserede redskaber og pædagogiske tilgange kan kvalificere vores indsats på skolen og fortsat udvikle skolen. 
Sæt kryds i kalenderen den 27.-28. september! Vi er ved at sammensætte et spændende program med interessante oplægsholdere. 


Læs mere her

 
 
 

Arrangementer

24.-25. 05. 2016 | Årsmøde 2016

Læs mere her

 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev