Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

Lederne | Oktober 2016

 
 
 
 

Et spørgsmål om overlevelse

Netop i disse dage, hvor skolerne lægger budgetter, er nedenstående artikel om finanslovsforhandlingerne særligt relevant. Artiklen viser gennem tre cases, hvordan tre anonyme skoler har store problemer med at få tingene til at hænge sammen. Og i mine øjne er artiklen snarere underdrevet end overdrevet.

Vi må stadigt håbe og arbejde på, at det lavpunkt, vi, målt i antal elever, er nede på, vendes til ny fremgang snarligen. For en 2 % besparelse, oven i et alvorligt dyk i elevtallet, stiller mange skoler i en situation, hvor elementær overlevelse kommer på bestyrelsernes dagsorden.
Men, vil de store skoler så ikke bare overleve, spørger den lidt kyniske iagttager. Svaret er ikke et tydeligt ja. Store skoler er oftest bare mange små skoler samlet på mange adresser...

Peter Amstrup,
formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne

 
 
 
 
 
 

Finanslovsforhandlingerne i fuld gang

Siden regeringen fremlagde sit finanslovsudspil i august, har Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier arbejdet for at få trukket de planlagte besparelser tilbage.

Som bekendt vil regeringen videreføre omprioriteringsbidraget i 2017-2020, hvilket betyder, at der er lagt op til besparelser på over 1 mia. kr. på erhvervsskolerne. I trepartsaftalen har regeringen forpligtet sig til at arbejde for, at der i 2017 tilføres 150 mio. kr. til erhvervsuddannelserne, men selv efter det har erhvervsskolerne ca. 237 mio. kr. mindre at drive skole for i 2017 end i 2016.
DEG har bl.a. udarbejdet cases på, hvilke konsekvenser omprioriteringsbidraget og aktivitetsnedgangen har for tre typiske erhvervsskoler – en lille merkantil skole, en mellemstor kombinationsskole og en stor teknisk skole. De tre cases er baseret på rigtige tal, men er anonymiserede for at vise, at der er tale om generelle tendenser i sektoren.

DEG fortsætter arbejdet i forhold til politikerne i forbindelse med de igangværende finanslovsforhandlinger, som sædvanligvis afsluttes i løbet af november. Derfor opfordres både ledelser og bestyrelser til at tage kontakt til lokale folketingsmedlemmer og viderebringe budskaberne, ligesom de meget gerne må bruges i debatindlæg i lokale medier.


De tre cases kan ses her

Nyt kodeks skal forebygge deling af krænkende materiale

Minister for børn, unge og ligestilling, Ellen Trane Nørby, har netop offentliggjort et nyt etisk kodeks med forslag til forebyggelse af deling af krænkende materiale på nettet.

Efter en række kedelige sager, hvor unge har fået delt nøgenbilleder og sexvideoer mod deres vilje, har en arbejdsgruppe under ministeriet udarbejdet retningslinjer for, hvordan ungdomsuddannelsesinstitutioner, elever, lærere og forældre kan håndtere den slags sager. DEG har siddet med i arbejdsgruppen bag det nye kodeks.
- Anbefalingerne i kodeks er meget handlingsorienterede og konkrete, og vi opfordrer alle skoler til at anvende det, siger Lars Kunov, direktør i DEG.


Download det nye kodeks her

DEG-L’s direktørmøde i oktober

Mere end 50 direktører fra erhvervsskolerne var samlet til DEG-L’s oktober direktørmøde i København.

Overordnet set diskuterede man sektorens udfordringer set med ledelsernes øjne, og hvordan man skaffer flere elever på de erhvervsrettede uddannelser. Lizette Risgaard, formand for LO, indledte bl.a. med et oplæg om resultaterne i trepartsaftalen. 
Der blev også fremlagt forslag om en ny fælles grundfortælling. 


Læs mere

Grundfortællingen om erhvervsuddannelserne – en fælles dagsorden

Til direktørmødet den 11. oktober 2016 blev en idé om en ny grundfortælling om erhvervsskolerne præsenteret. Formålet med en ny fortælling er at styrke erhvervsskolernes aktive rolle for at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse.

Idéen er blevet udarbejdet af en arbejdsgruppe i regi af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers kommunikationsnetværk, og til mødet bakkede direktørerne op om, at netværket fortsætter arbejdet. Netværket er derfor gået i gang med at formulere en ny grundfortælling, som kan påvirke holdninger og adfærd, og det involverer hele erhvervsskolen og interessenterne omkring den.

Deadline for kandidater til Årets Læreplads

Senest den 31. oktober 2016 skal Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier have skolernes kandidater til Årets Læreplads 2016. Igen i år har mange elever valgt at indstille deres læreplads, så der er kommet i alt 377 indstillinger.

I starten af november udvælger priskomiteen de tre nominerede, som alle skal til København den 17. november 2016, hvor Årets Læreplads kåres blandt de tre.
Umiddelbart efter kåringen udsender Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier et nummer af sit eksterne nyhedsbrev Spot på Uddannelse, hvor vi sætter fokus på de mange lærepladser, der er indstillet i år. 


På billedet ses vinderne af Årets Læreplads 2015. Det var virksomheden Midtvask.

Teamsamarbejde på erhvervsuddannelserne

EVA har netop udsendt en rapport, der belyser, hvordan teams kan samarbejde om undervisning og elevers læring på erhvervsuddannelserne.

Anbefalingerne i rapporten bygger på en undersøgelse, der peger på fem centrale elementer, der styrker undervisernes oplevelse af, at teamsamarbejde giver et fagligt pædagogisk udbytte.
Rapporten "Teamsamarbejde på erhvervsuddannelserne" er sendt til alle skoler.


Rapporten kan downloades her

VEU-konferencen den 28. november 2016

I år afholder PensionDanmark den årlige konference om voksen- og efteruddannelse i samarbejde med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier –Lederne.

Temaet er succeskriterier og effekter af voksen- og efteruddannelse? Formanden for VEU-ekspertgruppen Jørgen Søndergaard fortæller om tankerne bag gruppens arbejde og arbejdsmarkedets parter debatterer succeskriterier for VEU-indsatsen.
VEU-konferencen afholdes mandag den 28. november 2016 kl. 09.30–13.00 hos PensionDanmark, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø. Tilmelding med oplysning om navn og hvorvidt man ønsker at deltage i frokost på mail: konference@remove-this.pension.dk


Se programmet her

Projekt 'Ung hjerne' godt igang

Tietgen og 17 andre ungdomsuddannelsesinstitutioner dyrker "funktionel hjernetræning" med eleverne.

UNG HJERNE vil undersøge om funktionel hjernetræning kan fremme trivsel hos unge på ungdomsuddannelserne. Projektet løber fra forår 2016 til september 2019 og støttes af Nordea-fonden. Funktionel Hjernetræning leveres af Plus Performance og projektet evalueres af SDU og EVA. En række andre erhvervsskoler deltager også i projektet.


Læs mere på projektets hjemmeside 

Nedtælling til Pengeuge på Erhvervsskolerne

Finansrådet har sammen med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier startet en ny og spændende undervisningskampagne målrettet unge på erhvervsuddannelserne.

Kampagnen kører i udvalgte klasser i uge 45 på erhvervsskolerne Mercantec (Viborg), Selandia (Slagelse) og NEXT Uddannelse København. Materialerne til pengeugen findes nu på projektets hjemmeside.


Besøg projektets hjemmeside  
Download Finansrådets materiale om pengeugen
Læs om projektet på DEG's hjemmeside

Sikkerhed og kriseberedskab

Den 12. oktober 2016 udsendte MBUL den reviderede vejledning Sikkerhed og Kriseberedskab.

Vejledningen er henvendt til skoler og uddannelsesinstitutioner. 


Se vejledningen her

Knap en halv milliard til nyt udstyr

I 2016 og 2017 er der sat 150 millioner kroner af til nyanskaffelser og vedligeholdelse af udstyr. Samlet set er politikerne enige om at bruge 497 millioner kroner til erhvervsuddannelsesområdet fra 2016 til 2020.

Pengene til nyanskaffelser og forbedringer af erhvervsskolernes udstyr hilses meget velkomment, siger Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. Malurt i bægret er dog de samtidige besparelser på 1 mia. kr. på erhvervsskolerne.


Læs mere

Klargøring til DM i Teknologi og Erhvervscase 2017

Efter en vellykket afholdelse af DM i Teknologi og Erhvervscase 2016, er datoer for næste års konkurrence på plads, og forberedelserne er i fuld gang.

De regionale mesterskaber afholdes den 5. september 2017, finalistdagen den 26. september 2017 og konkurrencen afsluttes med finalen i Børssalen i København den 27. september 2017. Ud fra tilbagemeldinger og evalueringer fra 2016 vil konkurrencen blive forbedret og justeret. Der vil dog fortsat være fokus på at øge kendskabet til de erhvervsgymnasiale uddannelser og på, at eleverne får en oplevelse for livet. 
Dansk Erhverv ønsker også at være partner på konkurrencen i 2017.

Evaluering på Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers første HR-netværksmøde

Den 19. september 2016 afholdte DEG sit første HR-netværksmøde hos advokatfirmaet Bech-Bruun i Aarhus. Temaerne var netværk, forsikringsforhold for erhvervsskoler og seneste om forskelsbehandling.

Over 40 forventningsfulde HR-interesserede var mødt op for at netværke og høre spændende oplæg om statens selvforsikring og forskelsbehandling. Til mødet orienterede specialistadvokat Anne-Mette Seest og Partner Morten Ulrich fra Bech-Bruun om juridiske spidsfindigheder og punkter, som skolerne skulle være opmærksomme på.


Læs mere

Årsmøde 2017

Sæt kryds i kalenderen. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier holder årsmøde i Aalborg Kongres & Kultur Center den 3.-4. maj 2017.

Yderligere information og mulighed for tilmelding til Årsmøde 2017 følger i det nye år.


 
 
 

Arrangementer

09.11.2016: Konference om energi-effektiviseringer

 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev