Del

Nyt fra IT

Revideret indfasningsplan for Netprøver.dk
Ministeriet har på baggrund af erfaringerne fra sommerterminen 2016 besluttet at revidere indfasningsplanen for Netprøver.dk. Den samlede, reviderede indfasningsplan kan findes under ”Indfasning” og ”Prøvefag og terminer” på undervisningsministeriets hjemmeside.

Skolerne har desuden modtaget dette et brev fra MBUL herom. Se det her. 

Oplæg fra konferencen ”Quantified School”
Samtlige oplæg fra DEG-L og Praxis’ fælles konfernce i september er nu sendt til samtlige deltagere.

Temadag om administrative systemer

Sæt et stort kryds i kalenderen den 24. november 2016, hvor STIL i fællesskab med lederforeningerne på ungdomsuddannelses-områder afholder møde for skoler og nuværende samt kommende leverandører af it-løsninger til ungdomsuddannelserne. På mødet vil der også være mulighed for at hente viden om fx. data- behandleraftaler, persondata og kontraktforhold.

Problemer med STIL-systemer
Flere skoler har henvendt sig til foreningen vedr. udfordringer med STILs support. Det drejer sig bl.a. om lange svartider på de fejl, som skolerne melder ind. DEG-L er i dialog med STIL herom, som også pt. er i gang med at reorganisere deres support.

For at foreningen kan hjælpe skolerne bedst muligt er skolerne altid meget velkomne til at kontakte konsulent Anne Wieth-Knudsen [awk@deg.dk], som sidder med området i DEG-L.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K