Del

DEG-L’s direktørmøde i oktober

Mere end 50 direktører fra erhvervsskolerne var samlet til DEG-L’s direktørmøde den 11.-12. oktober i København.

Overordnet set diskuterede direktørerne sektorens udfordringer set med ledelsernes øjne herunder økonomi, uddannelsessystemer, institutionsstruktur og sidst men ikke mindst, hvordan tiltrækker vi flere elever til de erhvervsrettede uddannelser.

Lizette Risgaard, formand for LO, indledte direktørmødet med et meget engageret oplæg om resultaterne i trepartsaftalen. Hun understregede, at der er et udtalt fælles ønske om at sikre uddannelse af flere faglærte med de rette kompetencer, og hun mente, det skal ske blandt andet gennem en tidlig indsats allerede i folkeskolen.

I sin slutreplik opfordrede Lizette Risgaard erhvervsskolerne til også at kigge indad og fx arbejde på bedre samarbejder og dialog med blandt andet de faglige udvalg og med kommunerne.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K