Del

Giv de unge en god start i gymnasiet

Regeringen vil i sit udspil til en gymnasiereform skærpe det faglige niveau i gymnasiet og bl.a. gøre matematik på B-niveau obligatorisk. Det skal sætte mere fokus på, at gymnasiet er studieforberedende og retter sig mod fortsættelse på en videregående uddannelse. Det bakker vi op om i Danske Erhvervsskoler.

At regeringen samtidig lægger vægt på, at nye gymnasieelever får en grundig vejledning og introduktion til studieretningerne, er vi også meget enige i.

Vi sætter dog lige nu vores lid til, at man i de politiske forhandlinger på Christiansborg vil tilpasse det oplæg til grundforløb, som regeringen har lagt frem. Her opererer man med et afklaringsforløb frem til efterårsferien og valg af endelig studieretning på det tidspunkt. Det vil efter vores opfattelse skabe en række uhensigtsmæssigheder.

Det vil være uhyre svært at nå ordentlig vejledning og introduktion af elever, skemalægning og klassedannelse på højst ti uger, hvor eleverne også lige skal lære hinanden at kende og opdage, at de er landet i gymnasiet med dets fag og arbejdsmetoder. Og får eleverne en grundig vejledning til, hvad det vil sige at gå i gymnasiet, så vil nogle nok også vælge at skifte til en anden ungdomsuddannelse, fx en erhvervsuddannelse, evt. med eux. Det er vist også politikernes hensigt. Men skal disse elever så dumpe ind midt i et GF1-forløb, hvor vi netop har prist, at der nu i løbet af 20 uger kan skabes klassefællesskab og sociale og faglige aktiviteter, og at det formentlig har fået flere til at blive? Ligesom man på GF1 med eux faktisk skal nå en hel del af de almene fag. Eller skal disse elever alternativt lægge sig på sofaen fra efterårsferien og frem til nytår, hvorefter de kan starte forfra på en erhvervsskole?

Ventetiden kan nok få flere til at give helt op eller under alle omstændigheder spilde deres tid. Det gør det ikke attraktivt at vælge om til en erhvervsuddannelse, og det stemmer da dårligt overens med samfundets behov for flere faglærte. Det har vi fortalt politikerne ved gymnasieforhandlingsbordet, og vi vil under hele forhandlingsforløbet gentage og uddybe det. Vi håber, at politikerne lytter så meget, at de forlænger grundforløbet, og gør det sammenligneligt og kompatibelt med erhvervsuddannelserne.

af Lars Kunov, direktør i Danske Ervervsskoler

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K