Del

Campus Bornholm

Uddannelsesleder Lars Vesløv fra kombinationsskolen, Campus Bornholm, fortæller:

- Vi er en kombinationsskole på Campus Bornholm. Det kendetegnes blandt andet ved, at vi både udbyder merkantile og tekniske uddannelser, men derudover har vi også STX og VUC med i fusionen. Vi prøver at lave et samarbejde på tværs, og det der er lykkedes bedst, er samarbejdet mellem erhvervsgymnasierne og EUD. Vi arbejder meget tæt sammen med VUC, hvor vi relativt nemt kan lave samarbejdsaftaler for de elever, der ikke har kompetencer til at komme ind på en erhvervsuddannelse, så de får de kompetencer de skal have.

- Vi kæmper på Campus Bornholm for at have et vis udbud af uddannelser på Bornholm, da vi bestræber os efter at servicere vores arbejdsmarked herovre. Det betyder, at vi holder os til de erhverv, hvor der er efterspørgsel efter arbejdskraft. Det giver nogle udfordringer i forhold til driften – vi skal drive en skole med et stort udbud, og med nogle ganske små hold. 

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K