Del

Fordelsuddannelser og dimensionering

Der etableres en liste over mulige fordelsuddannelser for 2017 og 2018.

Listen med fordelsuddannelser træder kraft fra januar 2017, hvor der bliver sat penge af i finansloven.

Ministeriet udarbejder fra 2019 årligt en positivliste over fordelsuddannelser. Uddannelser, der vurderes i ubalance, dimensioneres.
Dimensioneringslisten træder i kraft januar 2018 og er gældende i 2018. Listen af dimensionerede uddannelser udarbejdes ligeledes af ministeriet en gang årligt.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K