Del

Grundfortællingen om erhvervsuddannelserne – en fælles dagsorden

DEG's kommunikationsnetværk igangsatte i foråret et arbejde med at skabe en fælles grundfortælling for erhvervsuddannelserne. Formålet er at blive bedre til at fortælle den gode historie, der forhåbentlig vil tiltrække flere elever til eud.

Direktørerne bakkede op på direktørmødet i oktober 2016 og efterfølgende har en styregruppe under kommunikationsnetværket foreslået et fælles startprojekt for at få et optimalt beslutningsgrundlag for igangsættelse af projekter, der kan øge tiltrækningen af unge til erhvervsuddannelserne. Den nye viden, vi kan få her, handler ikke mindst om de unges reelle adfærd forud for valg af ungdomsuddannelse. På baggrund af analyser og data udvikles et kreativt idékatalog til skolernes arbejde for, hvordan vi kan få flere til at overveje og forhåbentlig vælge en erhvervsuddannelse.

30 erhvervsskoler har tilsluttet sig projektet, og der er fortsat åbent for tilmelding, hvis flere vil være med.

På direktørmødet i februar 2017 bliver der gjort status på projektet.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K