Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

Lederne | maj 2017

 
 
 
 

Godt gået, minister

DEG-L har fra starten støttet grundtankerne i EUD-reformen. Men op til reformens vedtagelse gjorde vi opmærksom på flere forhold, vi mente ville blive vanskelige at få til at fungere. Somme tider er det træls at få ret, men det viste sig, at en række af reformens dele har mere end vanskeligt ved at komme til live, dels på grund af et alt for lavt elevtal, dels på grund af strukturelle problemer. Og verden er simpelthen ikke sådan indrettet mere, at vi bare kan vente nogle år eller 7, før vi retter åbenlyse fejl. Som i enhver anden virksomhed skal tilpasning til virkeligheden ske hurtigt.

Derfor et meget stort kompliment til Undervisningsminister Merete Riisager, der nu prompte åbner op for en forsøgsordning med den hensigt at finde hurtige løsninger, der virker på nogle af reformens udfordringer. Jeg vil naturligvis stærkt opfordre skolerne til at tage mod ministerens udfordring og søge om forsøg på de områder, man lokalt og nationalt ser behov for. Skal vi have flere på erhvervsskolerne, er forandring nødvendigt. Godt gået, minister!  

Peter Amstrup,
Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne

 
 
 
 
 
 

Hvad er digitalisering på en erhvervsskole?

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har sammen med HL og Uddannelsesforbundet kortlagt, hvad digitalisering er på en erhvervsskole.

Kortlægningen er blandt andet resulteret i en plakat, der skal være med til at sikre, at man taler samme sprog, når der debatteres digitalisering. Tanken er, at skolerne kan bruge plakatens tematikker og tilhørende spørgsmål til at undersøge, hvad der kendetegner digitalisering på netop jeres erhvervsskole. Skolerne vil  snarest modtage printvenlige plakater, og vejledning til at bruge plakaten i skolens digitaliseringsarbejde.
Yderligere spørgsmål kan rettes til Anne Wieth-Knudsen på awk@deg.dk.


Se plakaten her 

Årsmøde 2017

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers årsmøde 2017 var et tilløbsstykke. Over 600 ledere, bestyrelsesmedlemmer og gæster deltog. Temaet var ledelse i en forandringstid.

Ud over et hav af workshops med oplæg af ledere fra skolerne, forskere og andre eksperter deltog både innovationsminister Sophie Løhde og undervisningsminister Merete Riisager i Aalborg. Begge ministre udtrykte stort ønske om fortsat dialog med erhvervsskolerne og deres repræsentanter.


Læs mere om årsmødet
Se slides fra workshops
Læs artiklen fra workshoppen: Hvordan sikrer vi medarbejdertrivsel under reformer?

Repræsentantskabsmødet 2017

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne holdt repræsentantskabsmøde i forbindelse med årsmødet.

DEG aktiv på Folkemødet 2017

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier er, igen i år, aktiv på Folkemødet på Bornholm, som foregår den 15.-18. juni i Allinge.

Vi deltager med folk fra bestyrelser og sekretariat i flere debatter og har sammen med Uddannelsesforbundet og elevorganisationerne EEO og LH arrangeret en debat med titlen: Hitter digitalisering af eud? Er de unge digitalt påklædte? som er digitalisering af uddannelserne set fra de unges perspektiv. Debatten foregår på Grønbechs Hotel lørdag den 17. juni kl. 10.15-11.15. Debatten, som faciliteres af journalist Jacob Fuglsang, er delt i to: Først en slags forsamlingshus, hvor 10-15 unge diskuterer emnet, hvorefter repræsentanter for de ”voksne” – ledere, lærere, arbejdsgivere, lønmodtagere og forskere – skal forholde sig til unges pointer.

"Dit barns fremtid" er i fuld gang

Kampagnen "Dit barns fremtid" vil med radiospots og Facebook-annoncering den kommende måned forsøge at få alle tvivlerne til at rette blikket mod en erhvervsuddannelse og minde om, at man kan stadig kan nå at tilmelde sig.

Alle kan bakke op om kampagnen ved at linke til hjemmesiden ditbarnsfremtid.dk, facebook.com/Ditbarnsfremtid eller bruge tagget #Ditbarnsfremtid. På Facebooksiden kan man følge med i, hvad der sker, og dele alle opslag.
Der er også mulighed for at finde cases til fri afbenyttelse.


Læs mere  

MUS med værdi

Få mere ud af jeres medarbejdersamtaler. ’MUS med værdi’ er et gratis rådgivningstilbud fra Kompetencesekretariatet.

Seks erhvervsskoler og erhvervsgymnasier har allerede benyttet tilbuddet, og lige nu er der et antal ledige pladser, som tilbydes efter ’først til mølle’-princippet.


Læs mere

Nye regler for virksomheder

Med trepartsaftalen om flere faglærte, er der mange nye regler på vej.

Dansk Arbejdsgiverforening har lavet to små foldere, som er rettet mod virksomheder, der kort fortæller om de nye regler. Der er en pixiversion og en lidt længere folder, bl.a. også med relevante spørgsmål/svar.


Hvad betyder trepartsaftalen om flere faglærte for din virksomhed?
Kort om hvad trepartsaftalen om flere faglærte betyder for din virksomhed

Inspiration til 140 deltagere om it som pædagogisk værktøj

Den 29. maj blev der afholdt konference om projektet ”It som pædagogisk værktøj”.

På konferencen præsenterede EVA de tværgående fund og erfaringer fra projektet. Ti deltagende skoler i projektet delte ud af erfaringer.


Læs mere 

Teamsamarbejde med endnu mere effekt

Kompetencesekretariatet inviterer til videndelings- og inspirationsmøde om teamsamarbejde på undervisningsinstitutioner i august 2017.

Kom og hør mere om, hvordan andre har grebet deres teamsamarbejde an og få konkret inspiration til eget arbejde med teamsamarbejde. Mødet afholdes i hhv. København og Aarhus.Tilmeldingsfrist senest den 21. juni 2017.


Hent invitation og program her.

Nordeafonden støtter imagepleje af erhvervsuddannelserne

Over de kommende tre år vil Nordeafonden med en pulje på 75 mio. kr. øge respekten for modelsnedkerne, flymekanikerne og de 104 andre erhvervsuddannelser, som i dag ikke får den anerkendelse, de fortjener.

Rollemodeller skal være med til at bane vejen.


Læs mere 

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev