Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

Bestyrelserne | maj 2017

 
 
 
 

Erhvervsskolerne er dannelsesinstitutioner

I løbet af vore uddannelser sker der en fortsat almendannelse og en begyndende professionsdannelse. Det er en selvfølge for alle, der arbejder med erhvervsuddannelse, men nok i mindre grad en selvfølge, hvad den dannelse består i. Jeg tror, der er behov for, at vi drøfter og bliver tydeligere på, hvad disse dannelsesdimensioner skal indeholde.
Det er blandt andet spørgsmål som: Hvad skal digital dannelse indeholde udover elementære digitale færdigheder? Eller hvad er ordentlighed på en arbejdsplads, og hvad forbereder eleverne på de krav der stilles? Hvordan skelner man mellem news og fake news? 

Den lovgivning, der vedrører vore uddannelser, åbner vide rammer for, hvad vi kan lægge vægt på, for så vidt angår dannelse. Jeg mener, at bestyrelserne bør efterspørge og drøfte, hvilke dannelsesmål skolerne arbejder med, og hvordan vi kan se, at den faktiske dannelsesudvikling hos vores elever afspejler målene. Hvis vi selv bliver tydeligere på, hvad dannelsen består i, så bliver det også tydeligt for andre, at erhvervsskolerne er dannelsesinstitutioner.  

Lars Goldschmidt,
formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne

Årsmøde 2017

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers årsmøde 2017 var et tilløbsstykke. Over 600 ledere, bestyrelsesmedlemmer og gæster deltog. Temaet var ledelse i en forandringstid.

Ud over et hav af workshops med oplæg af ledere fra skolerne, forskere og andre eksperter deltog både innovationsminister Sophie Løhde og undervisningsminister Merete Riisager i Aalborg. Begge ministre udtrykte stort ønske om fortsat dialog med erhvervsskolerne og deres repræsentanter.


Læs mere om årsmødet
Se slides fra workshops
Læs artiklen fra workshoppen: Hvordan sikrer vi medarbejdertrivsel under reformer?

Generalforsamling 2017

I forbindelse med årsmøde holdt DEG-B også generalforsamling.

Ny bestyrelses-app klar til brug

På Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers årsmøde blev DEG-B's nye bestyrelsesapp for kompetencevurdering af bestyrelsesmedlemmer præsenteret.

App'n er nu klar til anvendelse, og bestyrelsens formand har adgang til applikationen via nedenstående link.

Første gang bestyrelsesappen benyttes, skal du have et kodeord. Din bestyrelse er allerede oprettet med din e-mail, og du skal derfor blot anvende "Glemt kodeord" funktionen. Her skal du indtaste din e-mailadresse, hvorefter du modtager en e-mail, som du kan bruge til at angive et kodeord til din konto.
Der er også udarbejdet en vejledning til appen. Se nedenstående link. Såfremt der er spørgsmål til app'n, kan sekretariatet selvfølgelig kontaktes. God fornøjelse. 


Link til vejledningen
App'n findes her 

Guide til bestyrelser om digitaliseringsstrategi

DEG-B har udarbejdet en guide til skolernes bestyrelser, som skal hjælpe bestyrelserne med at få udarbejdet en digitaliseringsstrategi.

Find guiden ”Digitaliseringsstrategi for bestyrelser” blandt de mange øvrige guider til bestyrelser og ledere, under ”Kort og Godt” på hjemmesiden.


Gå til guiden  

Hvad er digitalisering?

Foreningen har sammen med HL og Uddannelsesforbundet kortlagt, hvad digitalisering er på en erhvervsskole.

Kortlægningen er blandt andet resulteret i en plakat, der skal være med til at sikre, at man taler samme sprog, når der debatteres digitalisering.
Tanken er, at skolerne kan bruge plakatens tematikker og tilhørende spørgsmål til at undersøge, hvad der kendetegner digitalisering på netop jeres erhvervsskole. Skolerne modtager også  printvenlige plakater, og vejledning til at bruge plakaten i skolens digitaliseringsarbejde.
Yderligere spørgsmål kan rettes til Anne Wieth-Knudsen på awk@deg.dk.


Se plakaten her

Principiel afgørelse i Ligebehandlingsnævnet

TEC har indført ordensregler, der forbyder religiøse ritualer på skolen. Det klagede en elev over til Ligebehandlingsnævnet.

Sagen er netop blevet afgjort. TEC fik medhold i, at de gerne må forbyde religiøse aktiviteter på skolen.


Læs mere 

Rejseregler

Undervisningsministeriet har - foranlediget af Rigsrevisionens gennemgang af aflønning, repræsentation mv. på erhvervsskolerne - fremsendt de rejseregler, der gælder for hele UVM's koncern som inspiration til bestyrelserne.

Flere skoler har rettet henvendelse vedr. reglerne, og UVM har udelukkende udsendt dem som inspiration til, hvordan skolerne selv kan formulere rejseregler på jeres egen skole.


Rejsereglerne sendt fra UVM kan ses her.

DEG aktiv på Folkemødet 2017

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier er igen i år aktiv på Folkemødet på Bornholm, som foregår den 15.-18. juni i Allinge.

Vi deltager med folk fra bestyrelser og sekretariat i flere debatter og har sammen med Uddannelsesforbundet og elevorganisationerne EEO og LH arrangeret en debat med titlen: Hitter digitalisering af eud? Er de unge digitalt påklædte? som er digitalisering af uddannelserne set fra de unges perspektiv. Debatten foregår på Grønbechs Hotel lørdag den 17. juni kl. 10.15-11.15. Debatten, som faciliteres af journalist Jacob Fuglsang, er delt i to: Først en slags forsamlingshus, hvor 10-15 unge diskuterer emnet, hvorefter repræsentanter for de ”voksne” – ledere, lærere, arbejdsgivere, lønmodtagere og forskere – skal forholde sig til unges pointer.

Nye regler for virksomheder

Med trepartsaftalen om flere faglærte, er der nye regler på vej for virksomhederne.

Dansk Arbejdsgiverforening har lavet to foldere, som er rettet mod virksomheder, der kort fortæller om de nye regler. Der er en pixiversion og en lidt længere folder, bl.a. med relevante spørgsmål/svar.


Hvad betyder trepartsaftalen om flere faglærte for din virksomhed?
Pixi: Kort om hvad trepartsaftalen om flere faglærte betyder for din virksomhed

Nordeafonden støtter imagepleje af erhvervsuddannelserne

Over de kommende tre år vil Nordea-fonden med en pulje på 75 mio. kr. øge respekten for modelsnedkerne, flymekanikerne og de 104 andre erhvervsuddannelser, som i dag ikke får den anerkendelse, de fortjener.

Rollemodeller skal være med til at bane vejen.


Læs mere 

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev