Del

Nyt fra økonomi

Udmøntning af eud-kvalitetsmidler 150 mio. kr.
Flere skoler har spurgt ind til, hvornår der kommer en udmøntning af kvalitetspuljemidlerne i 2017. Undervisningsministeriet har meddelt, at de 150 mio. kr. vil blive udmøntet til skolerne inden sommerferien, dvs. inden 1. juli 2017.

Barselsfond
I forbindelse med Finanslov 2017 besluttede Finansministeriet, at Barselsfonden omlægges fra en bevillingsfinansieret til en bidragsfinansieret ordning i 2017.

Denne ordning blev dog ikke indarbejdet i selve finansloven, og derfor sker der en tilbagebetalingen af midler til barselsfonden, som er trukket via taxameterne. UVM oplyser, at tilbagebetalingen til skolerne vil ske inden der opkræves til barselsfonden i 3. kvartal 2017.

Læs mere i orienteringsbrevene her: http://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/takstkatalog-og-finanslov/finanslov-regulerede-institutioner


Temamøde for selvejende uddannelsesinstitutioner om møbelindkøb 

SKI og Rådgivningsgruppen sætter fokus på SKIs nye frivillige møbelaftale.
Læs mere her 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K