Del

Nyt fra gym-området

Bekendtgørelsen for den nye gymnasiereform er kommet. Den giver nye muligheder.

Ny bekendtgørelse

Gymnasierne må gerne samlæse undervisningen i matematik på tværs af studieretninger, fremgår det af den netop udsendte gymnasiebekendtgørelse. I forslaget var der ellers lagt op, at det ikke skulle kunne lade sig gøre, men det protesterede Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier imod, og nu har arbejdet altså båret frugt. Læs mere her 

Læs de væsentligste ændringer i bekendtgørelsen her

Se bekendtgørelsen her 

Se læreplaner

  

Hvordan skal  skolerne planlægge studieretningen afsætning A/ innovationB på hhx?

DEG´s gymnasieudvalg har bedt om en afklaring af, hvordan skolerne kan planlægge studieretningen afsætning A/innovation B på hhx. Uvm skriver, at hvis der vælges begyndersprog A, er der ikke umiddelbart flere timer til valgfag tilbage, ud over hvis skolen vurderer det fagligt rimeligt at anvende nogle af timerne fra den individuelle timepulje til et ekstra valgfag. Det skal skolerne derfor gøre tydeligt opmærksom på: At eleverne bruger deres valgfagsmuligheder op, hvis de vælger begyndersprog. De kan vælge deres fortsættersprog på B-niveau og bevare valgmuligheden til senere. Det skal altså stå helt klart for eleverne gennem information fra skolens side, ved et evt. valg af 2. fremmedsprog på begynderniveau fra starten af eller ved deres evt. valg af et løft af deres fortsættersprog fra B til A, at dermed bruger de deres eneste valg.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K