Del

Visualisering af Den Digitale Erhvervsskole

DEG har i samarbejde med Uddannelsesforbundet og HL udarbejdet en plakat, der visualiserer de forskellige elementer Den Digitale Erhvervsskole består af. Plakaten skal bruges som dialogværktøj til ledere og undervisere på erhvervsskolerne.

Hent plakaten her

Plakaten indeholder 12 forskellige temaer. Der udarbejdet en række refleksionsspørgsmål og samlet inspirationsmateriale til hvert tema, som skal styrke dialogen mellem ledere og undervisere og skolernes udviklingsarbejde på det digitale område. Nedenfor er der links til de 12 temaer i Den Digitale Erhvervsskole.

Digitale dannelse
Digital strategi
Samarbejde med virksomheder
Administrative værktøjer
Læring i praksis
Virtuelle læringsrum
Læringsplatforme
Erhvervs-,fag-, og almenfaglige teknologier
Digitale læremidler
Faglig udvikling gennem teknologier
Digitale Evalueringer
Digitale relationer

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K