Del

Nyt bestyrelsesforum

DEG-B er blevet inviteret til at deltage i Undervisningsministeriets nye bestyrelsesforum.

Ministeriet har som opfølgning på møderne for bestyrelser og topledere på ungdoms og voksenuddannelses¬institutioner i 2016 nu inviteret bestyrelsesforeningerne til at indgå i et forum, der kan understøtte en fortsat dialog mv.

I overskriftsform har etableringen af et bestyrelsesforum tre overordnede formål, at:

• skabe større åbenhed om udfordringer og udviklingsmuligheder for institutionerne

• bidrage med viden og kvalificering af løsningsmuligheder

• understøtte ejerskab, forankring og implementering af initiativer på uddannelsesinstitutionerne

Fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne deltager formandskabet sammen med en repræsentant fra sekretariatet.

For yderligere oplysninger af baggrund, formål og praktiske informationer om bestyrelsesforum er vedhæftet kommissoriet for det nye bestyrelsesforum.

Kommissoriet

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K