Del

Materialer til bestyrelseskursus

Særligt for kursus om strategi 2019

Kort og Godt - om bestyrelsernes strategiske arbejde

Baggrundsinformation for Den Ukuelige Erhvervsskoler (DUE) - for strategikursus

Særligt for kursus for bestyrelsesformænd og -næstformænd

Kodeks for godt Bestyrelsesarbejde

Dagens Dagsorden 03 2011 - Tema: Bestyrelsesformanden

Bestyrelsesguiden - Den succesfulde bestyrelsesformand

Bestyrelsen i front - UVM 2016

Bestyrelsesbarometer 2017

Yderligere materialer for bestyrelseskurser m.v.

Link til download af advokat Ole Borchs e-bog -
"Succes i en dansk bestyrelse"

(Voucher-kodeordet fremgår af den tilsendte mail til bestyrelseskurset)

Link til 1. måneds gratis prøveadgang til Økonomisk Ugebrev - "Bestyrelsesguiden"

Deloitte - Bestyrelsens opgaver i selvejende uddannelsesinstitutioner

UVM - Strategi for økonomisk tilsyn

STUK - Tilsynsplan 2018

Kort og Godt - Erhvervsskoleregnskabet

Årsrapport for Den Ukuelige Erhvervsskole (DUE)

Vedtægt og baggrundsinformation for Den Ukuelige Erhvervsskole (DUE)

Lovgivning m.v.

Bekendtgørelse af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Bekendtgørelse om standardvedtægt for erhvervsrettet uddannelse

Bekendtgørelse af forvaltningsloven

Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af mænd og kvinder

Vejledning om vedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K